ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

มหัศจรรย์สาหร่ายสไปรูลิน่า จากแผงโซล่าเซลล์ครั้งแรกในงาน WALAILAK EXPO 2017 ข่าวใหม่

นักวิทยาศาสตร์ประมง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำแผงโซล่าเซลล์ มาประยุกต์ใช้ในการขยายเซลล์สาหร่ายสไปรูลิน่า ใช้ในการบำรุงผิวพรรณ และการบำรุงร่างกาย พร้อมโชว์ในงาน WALAILAK EXPO 2017 นางจรรยพร ขาวคง นักวิทยาศาสตร์ประมง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลัก.... อ่านต่อ....

Executives Japanese Leading Company Visited Walailak University for Collaborations ข่าวใหม่

On 22 March 2017, at the University Reception Room, Walailak University, Assoc. Prof. Dr. Surin Maisrikrod, Acting Vice-President for Academic Affairs and Global Engagement welcomed Prof. Dr. Shigeru Kato, Dr. Hiroshi Abe and Dr. Taisuke Nose, two executives from Sekisui Chemical Company, Japan. The.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานประชุม Living Will and Palliative Care วันที่ 24 มีนาคม 2560 8.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บ.... อ่านต่อ....

รายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานประชุม Living Will and Palliative Care วันที่ 24 มีนาคม 2560 8.00 - 15.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา บ.... อ่านต่อ....

ระดมทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง”

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โบราณสถานตุมปัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๐ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง” (ทวดผู้รักษาโบราณสถานตุมปัง) หลังใหม่ให้มีความมั่นคงถาวรและเป็นสถานที่เคารพ บูชา เป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของชาวท่าศาลา อำเภอใกล้เค.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีไทยบุรี หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๐๑๗ (Walailak Expo 2017) ในโซนกิจกรรม “โบราณสถานต.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง 2...ปั่นเพื่อน้องโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง" ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

ด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ได้รับความเสียหายจากการเกิดดินถล่มทับถมบริเวณอาคารเรียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ชาวเขาวังและโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปั่นการกุศลเพื่อสมทบทุนการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนดังกล่าว จึงขอเชิญชวนมิตรสหายชาววลัยลักษณ์และกัลยาณ.... อ่านต่อ....

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ เตรียมพร้อมเปิด ANCIENT LAND

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมพร้อมงาน WALAILAK EXPO 2017 ในโซน ANCIENT LAND: โบราณสถานตุมปัง เปิดมิติใหม่ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปัง ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี 2559

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่หลังการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้สละร่างกายเพื่อการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทน.... อ่านต่อ....

ขอเรียนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรือนวลัย

ขอเรียนแจ้งโทรศัพท์เรือนวลัย หมายเลขภายนอก 075-384145-9 หมายเลขภายใน 6101 หมายเลขแฟกซ์ 6102 ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนแจ้งทุกหน่วยงานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขเดิมของโครงการดังกล่าวข้างต้น.... อ่านต่อ....

โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม กล่าวต้อนรับและพบปะพูดคุยภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้แทนองค์กรสตรีอำเภอท่าศาลาจาก 10 ตำบล ในอำเภอท่าศาลา รวม 200 คน ในโอกาสพิธีเป.... อ่านต่อ....