ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม ผู้เขียนหนังสือสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ และพระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้สมาชิกบัตร Privilege Card ผู้เข้าร่วมกิจก.... อ่านต่อ....

เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ทางช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช ตอน"พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) กับการศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม ข่าวใหม่

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระสหชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์) ได้ปฏิบัตหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการศึกษาามณฑลนครศรีธรรมราชและหัวเมืองปักษ์ใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างสถานศึกษาในภาคใต้ไว้มากมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา .... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมทำบุญในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

เนื่องด้วยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขึ้น ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดหาทุนเพื่อดำเนินการในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญติด.... อ่านต่อ....

นักศึกษาและบุคลากร สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม“วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ครั้งแรกในประเทศไทย

นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (สวท.) จัดกิจกรรม “วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ร่วมกับภาคส่วนการปกครองและหน่วยราชการในอำเภอขนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลา.... อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรอ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ตระหนักอุบัติเหตุเพลิงไหม้ต่อ นศ. จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟแก่นักศึกษาประจำหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่จะเหตุขึ้นในอนาคตและให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากเหตุการณ์จำลองหากเจอสถานการณ์จริง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2560 ณ หอพัก ม.วลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณส.... อ่านต่อ....

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น การจัดการแข่งขันในครั้ง.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเสริมทักษะ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ถ้าชีวิตเป็นเกม คุณจะเล่นอย่างไรให้ชนะ? ถ้าคุณรู้ว่า เกมจะจบลงอย่างไร... คุณก็จะรู้ว่.... อ่านต่อ....

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหารือประเด็นผู้หญิงกับอนาคตการเมืองไทย

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูต กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเรื่อง "Future of Thai Politics" Women's Leadership ณ บ้านพักที่ 108 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิท.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔ เนื่องใน WALAILAK EXPO 2017 ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม- ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดการดังนี้ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเภทลูกทุ่งชาย/หญิง เยาวชน.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวทางธุรกิจประกันภัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึ.... อ่านต่อ....