ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

อสมท.เพื่อชุมชน : นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร ตอน สถาบันภาษา มวล. ข่าวใหม่

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน : นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร ตอน "สถาบันภาษา มวล." โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ.... อ่านต่อ....

แสนอาลัย ชินกร ไกรลาศ ข่าวใหม่

อาลัย ชินกร ไกรลาศ ให้อาลัยใจหายแก้วสายศิลป์ หยุดชีวินจากไทยไปสวรรค์ ชินกร ไกรลาศ ชาติวงวรรณ “ยอยศ” พระลอลือลั่นชั้นแดนดาว ศิลปินแห่งชาติร้อยศาสตร์ศิลป์ บทกวินไหลล่วงถึงห้วงหาว ทั้งแต่งเองร้องเองเพลงแพรวพราว คนหนุ่มสาวรุ่นชราร่าเริงใจ เสียงไก่แก้วแว่วส่งกงไกรลาศ สุโขทัย ๑ เมษามาส สุกสดใส พ.ศ.๒๔๘๙ เร.... อ่านต่อ....

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ 4/60

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ เปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 4/60 รอบสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2560 หากจำนวนผู้สม.... อ่านต่อ....

ประกาศขายเครื่อง Chiller

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายเครื่อง Chiller ชำรุด จำนวน 2 เครื่อง (ตามสภาพ) กำหนดราคาเหมารวมขั้นต่ำ 50,000 บาท โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้ 1.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาเหมารวม โดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 19 พ.ค. 60

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา จะจัดทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมวมาเข้ารับการทำหมันถาวรและฉีดวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันศุกร์.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY มหกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงานมีกิจกรรม การนำเสนอผลโครงงานนักศึกษา การโต้วาทีในหัวข้อ “โต้วาทีลับคารมคมปัญญา” ฉายภ.... อ่านต่อ....

บวงสรวงสร้างวิหารกลางน้ำ หน้ามวล.

บวงสรวงสร้างวิหารเกาะกลางน้ำ พุธ ๑๐ พฤษภา วิสาขบูชา มหาฤกษ์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เบิก พุทธวิถี วิสาขบูชาโลกโชคชัยทวี วันกตัญญูกตเวทีพระสัมมา ม.วลัยลักษณ์จักสร้างพุทธวิหาร พิธีบวงสรวงสักการองค์นาถา พระสมณโคตมะพระบรมศาสดา ศักดิ์สิทธิ์แห่งผืนพสุธาไทยบุรี ณ เกาะกลางน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พร้อมพรักบูช.... อ่านต่อ....

รายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำงานวิจัยสู่ชุมชน

อาจารย์ดี.พิมพ์ลภัส. พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำงานวิจัยสู่ชุมชน โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.นครศรีธ.... อ่านต่อ....

รายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำด้านแอนิเมชั่นของภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สมจิตร ไชยศรียา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ม.วลัยลักษณ์ผู้นำด้านแอนิเมชั่นของภาคใต้" โดยมี นายฐชนม์พรหม สมส.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อสร้างวิหารกลางน้ำ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะจัดสร้างวิหารกลางน้ำและพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งเป็นต้นแบบจากพระพุทธรูปที่มีผู้นำมามอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อประดิษฐาน ณ วิหารกลางน้ำเป้นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจกับผุ้ท.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม ผู้เขียนหนังสือสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ และพระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้สมาชิกบัตร Privilege Card ผู้เข้าร่วมกิจก.... อ่านต่อ....

เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ทางช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช ตอน"พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) กับการศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระสหชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์) ได้ปฏิบัตหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการศึกษาามณฑลนครศรีธรรมราชและหัวเมืองปักษ์ใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างสถานศึกษาในภาคใต้ไว้มากมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา .... อ่านต่อ....