ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานพิธีสมโภชทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง วันที่ 1 มีนาคม 2560 ข่าวใหม่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดพิธีสมโภชทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ โถงกลา.... อ่านต่อ....

เรียนรู้แบบเต็มอิ่ม ในค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๒ สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ จังหวัดตรัง โดยมีเยาวชนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ .... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

ด้วยสำนักวิชาการจัดการ กำหนดจัดประชุมสัมมนา โครงการ WMS สามัคคีสัมพันธ์สามัคคีสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หากท่านใดประสงค์ติดต่อประสานงานเร่งด่วน โทร. 086-4715751 คุณกชนิภา ปานจันทร์ และขออ.... อ่านต่อ....

"อสมท.เพื่อชุมชน" พูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017” ข่าวใหม่

ภาพ/เสียงจาก MCOT เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017” ในรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์กับมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังภาวะอุทกภัย"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์กับมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังภาวะอุทกภัย" ออกอากาศสด ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธ.... อ่านต่อ....

เชิญร่วมกิจกรรม "รอยพระบาทยาตรายังจารึก" ณ โรงละคร อบจ. สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการและเสวนา "รอยพระบาทยาตรยังจารึก..." ที่โรงละคร อบจ.สนามหน้าเมือง ในวันที่ 28 กุมภาาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วิทยากรร่วมรายการ เช่น โกไข่(นายสน) ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจญ์ และ รศ.ดร..... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดระบบรถบริการผู้เข้าร่วมงาน Walailak Expo

การจัดงาน Walailak Expo สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 25 ปี เป็นโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วม งานเกษตรแฟร์ งานประชุมวิชาการ และงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ ในการนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความสะดวกในการชมงาน สามารถเดินทางสัมผัสบรรยากาศทุกส่วนอย่างทั่วถึงโดยจอดรถส่วนตัวไว้เพียงครั้งเดียวที่จุดเดียว มหาวิทยาลัยจ.... อ่านต่อ....

โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEED…CAMP : ค่ายเมล็ดพันธุ์...สานฝันสู่วลัยลักษณ์)

ส่วนกิจการนักศึกษาโครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEED…CAMP : ค่ายเมล็ดพันธุ์...สานฝันสู่วลัยลักษณ์) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมความสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมปีที่4 , 5 ในภาคใต้ได้ค้นพ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์"

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์" ชิงรางวัลรวม ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลักการและเหตุผล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์.... อ่านต่อ....

ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ภายใต้แนวคิด “การทำงานที่เกื้อหนุนกันอย่างมีความสุข และสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ 5 กลุ่มได้แก่ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป นักศึกษา พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบร.... อ่านต่อ....

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะรับผ้าพระราชทาน ๕ ผืน ของห้าพระองค์ ซึ่งสมโภชที่อำเภอปากพนัง จุดเริ่มต้นข.... อ่านต่อ....

งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องด้วยสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ได้ทำการซ่อมระบบเครื่องปั้มน้ำ จึงของดให้บริการสระใหญ่ 1 วัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังเปิดให้บริการสระเล็กตามปกติ.... อ่านต่อ....