ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA Walailak University Open Golf 2017" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหา.... อ่านต่อ....

ประกาศขายครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา ข่าวใหม่

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ ดังรายการต่อไปนี้ 1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 2.โต๊ะอ่านหนังสือสีไม้ ราคาตัวละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 3.โต๊ะอ่านหนังสือสีเทา ราคาตัวละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 4.โต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก ราคาตัวละ 1.... อ่านต่อ....

ไทยศึกษาฯ ม.วลัยลักษณ์ ชวนชมละครเวทีเรื่อง "รอย" ข่าวใหม่

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง “รอย” ซึ่งเป็นเรื่องราวของกาหลง เด็กสาวที่น่าจะมีชีวิตปกติธรรมดา แต่ด้วยมนตราบทนั้น นำพาเธอไปค้นพบอดีตของตนเอง ทั้งยังเข้าไปพัวพันกับความแค้น และการฆาตกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้าน ร่องรอยปริศนาและคำถามที่ว่าใครคือ"ฆาตกร"... .... อ่านต่อ....

เชิญชวนฝึกอบรมค่าย "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1" ข่าวใหม่

ด้วยโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1" ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเ.... อ่านต่อ....

ชมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาชิกชมมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) ร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ด้วยการให้อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในจังหวัดนั้นช่วยในการดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบอุทกภัยทันการณ์ ในส่วนของหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้ดำเนินการร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เ.... อ่านต่อ....

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล ศึกษาเรียนรู้การศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยภาพรวมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณบดี คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร.... อ่านต่อ....

สาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ แนะวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในที่พักอาศัยหลังน้ำลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เริ่มคลี่คลายในหลายจังหวัด ประชาชนทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยที่โดนน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของประช.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทร.... อ่านต่อ....

การคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงาน "วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560" ซึ่งกำหนดจัด ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอไปยัง "ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มห.... อ่านต่อ....

วสันต์สตูดิโอ มอบเงิน 1 แสนบาทให้ม.วลัยลักษณ์นำไปช่วยเหลือน้ำท่วม

นายศักดิ์ชัย สุริยัน ผู้จัดการบริษัทวสันต์สตูดิโอ จำกัด เข้ามอบเงินจำนวน 1 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.วลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ห้องรับรองสภามหาว.... อ่านต่อ....

มวล.ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล จำนวน 168 คน ศึกษาเรียนรู้การศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น.โดยจะให้การต้อนรับและพูดคุย ณ ห้อง 01301 อาคารเรียนรวม 1 กำหนดการ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ ม.วลัยลักษณ์ และสัญจรไปยังพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา กองทัพภาคที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา สำนักกวีน้อยเมืองนคร ชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานองค์กร ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและในจังหวัด.... อ่านต่อ....