ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอเกี่ยวก.... อ่านต่อ....

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับทุน มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2559 ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มูลนิธิโทเรฯ (Thailand Toray Science Foundation: Science and Technology Research Grant) ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2559 จาก ฯพณฯ พลเอ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ เวลา นักศึกษา : หัวข้อวิทยานิพนธ์ สถานที่สอบ .... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 มีนาคม 2560 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ” ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกี้ยว จำนวน 39 คน และคุณครู 3 คน ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยมีฐานความรู้ทั้งหมด 2 ฐาน ได้แก.... อ่านต่อ....

เปิดอบรมแล้ว NEC รุ่นที่ 21 กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC รุ่นที่ 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธยา สกุลลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจอ.... อ่านต่อ....

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2017 ภาคใต้กับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2017 ภาคใต้กับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้จากกิจกรรมโครงการการประกวดโครงงานของ.... อ่านต่อ....

ทุนวิจัย : รับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

โครงการความร่วมมืองานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกร.... อ่านต่อ....

IAO organized a one day workshop on “How to make an effective research presentation in English”

On 15 March 2017, at Rabiangban Room 1, Library Building, Walailak University by International Affairs Office organized one day workshop entitled “How to make an effective research presentation in English” with an objective to provide an opportunity for WU postgraduate student to learn about how to .... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "พฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "พฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย" โดย รองศาตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา อาคารวิชาการ 1.... อ่านต่อ....

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่อง จาก 62 สถาบันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่องจาก 62 สถาบันทั่วประเทศ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีการนำเสนอผลงานจากกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ.... อ่านต่อ....

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ.... อ่านต่อ....

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่ ดร.ถนอม ชาภักดี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง.... อ่านต่อ....