ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ"University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives" ข่าวใหม่

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives" ในงาน“Walailak Expo 2017” เพื่อนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อ "Work-Integrated Learning " ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุ.... อ่านต่อ....

นักวิชาการจาก 6 มหาวิทยาลัย ร่วมเผยแพร่ผลงานใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ข่าวใหม่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว เป็นฉบับแรกที่ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดทำวารสารต่อเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ เนื้อหาประกอบด้วยบทความจาก 6 มหาวิทยาล.... อ่านต่อ....

นักวิชาการจาก 7 ประเทศ ร่วมเผยแพร่ผลงานใน Walailak J Sci & Tech: Plant Sciences and Microbiology ข่าวใหม่

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 3 (Volume 14 Number 3 March 2017: Plant Sciences and Microbiology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านจุลชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ ที่เป็นผลงานร่วมของ Max-Planck Institute for Biochemistry (ประเทศเยอรมนี) General Directorate of Educat.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม.... อ่านต่อ....

นักวิชาการ CE-HSMR เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ข่าวใหม่

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ลงบทความ "แอลกอฮอล์ ดีต่อใจ แต่ทำไม ... กลับตายเร็ว?" ในคอลัมน์หลากมิติ เวทีทัศน์ ซึ่งเขียนโดย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยตัวบทความมีการแทรกบทสัมภาษณ์นั.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ข่าวใหม่

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ผู้สนใจส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครง.... อ่านต่อ....

อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)

อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม .... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 (Deadline:20/01/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มี.... อ่านต่อ....

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ตีพิมพ์ออนไลน์แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ออนไลน์วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://socjourn.wu.ac.th หรือจาก Facebook Fanpage: https://goo.gl/xOC6gK ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยว.... อ่านต่อ....

นักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) ให้สัมภาษณ์รายการ “คุยโขมงข่าวเช้า” ช่อง 9 MCOT HD

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก อสมท. พร้อมกับ ศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผอ. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เกี่ยวกับสถิติปัญหาอันสืบเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลของคนไทย โดยคลิปการสัมภาษณ์ได้ออกอากาศใ.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดช่องทางตีพิมพ์ใน TCI และ SCOPUS

สัปดาห์ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโอกาสพิเศษในการเชื่อมโยงการสัมมนาและประชุมวิชาการ กับ การตีพิมพ์ในวารสาร เพื่อยกระดับและเผยแพร่ผลงานในวงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่ส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว และสนใจเผยแพร่ผลงานในวารสารด้วย สามารถส่งบทค.... อ่านต่อ....