ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ข่าวใหม่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปรา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปราบวัชพืชในน้ำ เริ่มเว.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาบริหารธุรกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท (ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับจากการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานวลัยลักษณ์เกษตร.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาโท-เอก บริหารธุรกิจ เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 31 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หลักสูตรมุ่ง.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการโต้วาที

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Inter Affairs Walailak) ร่วมกับ Young Southeast Asian Leaders Initiative สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตและนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการโต้วาที ระหว่างวันที่ 29 – 30 ต.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Malang อินโดนีเซีย

อาจารย์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึก.... อ่านต่อ....

หอพักนักศึกษาบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" โดยได้จัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2559 2. บริการที่พักโดยไ.... อ่านต่อ....

กำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 นั้น โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้ การรับ ชุดครุยวิทยฐานะ วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา การชำระเงินค่าประกันชุดครุย (ก.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มวล. จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการลงบนเก้าอี้ไม้ยางด้.... อ่านต่อ....

ศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่น แบรนด์ "NODTHING" ธุรกิจใหญ่ระดับประเทศของศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ@มวล.

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกลุ่มหัตถกรรมท้องถิ่น ณ กลุ่มโหนดทิ้ง ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยนำนักศึกษาการตลาด และคณาจารย์ในหลักสูตร เข้าเยี่ยมชมกิจการ ภายใต้แบรนด์ "NODTHING" ซึ่งเป็นต้นตาลโหนดจากคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา .... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY มหกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง "ศิลปะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนร่วมพบปะพูดคุยและสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จวบจนปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งแต่ละคนอยู่ระหว่างกระบวนการเรียนภาคทฤษฎี การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งแต่ละคนก็คงเผชิญปัญหาระหว่างการพัฒนาว.... อ่านต่อ....