ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

นักศึกษาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 27 คนจาก 5 สถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ผลปรากฎว่า นักศึกษาม.... อ่านต่อ....

พิธีลงนามบันทึกความตกลงจัดอบรมใบอนุญาตขับรถ

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายมานพ สุทธิพงษ์ รักษาราชการแทนขนส่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังประสบการณ์การวิจัยทางมานุษยวิทยาในต่างแดน ในหัวข้อ "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน" โดยนักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของไทย อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203, 0-7567-22 2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P..... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บา.... อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Research to Market 2016

ประกาศผล 5 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Researh to Market 2016 (จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์จากสำนัก.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2017 และกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่าง 1-4 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชาย รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปรา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างงานวิจัย ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง สอบในหัวข้อ การเตรียมตัวดูดซับสำหรับเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณ น้อยเพื่อวิเคราะห์ยาปราบวัชพืชในน้ำ เริ่มเว.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาบริหารธุรกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท (ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้รับจากการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานวลัยลักษณ์เกษตร.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาโท-เอก บริหารธุรกิจ เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 31 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หลักสูตรมุ่ง.... อ่านต่อ....