ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาแทนการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานใ.... อ่านต่อ....

7-Catalog จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

Norrat – สเปรย์ไล่หนู และ onefresh – Nano Herbal Active สองผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมีจำหน่ายใน 7-catalog ฉบับเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นโจทย์วิจัยที่ คุณชาญเดช วังสะวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หมื่นทิพย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเวชสำอางด้านสมุนไพรไทย ได้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ กับม.... อ่านต่อ....

ประกาศหาเจ้าของเงินที่โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ข่าวใหม่

ด้วยหน่วยงานภายนอก/ บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว (ตามรายละเอียดแนบ) และขณะนี้เลยระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 แล้ว (30 กันยายน 2559) ยังมีรายการโอนเงินที่ส่วนการเงินและบัญชียังไม่ได้รับหลักฐานเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับเงินจากหน่วยงานภา.... อ่านต่อ....

บริการย้อมผ้าสีดำฟรี ณ ลานจอดรถ อาคารวิชาการ 7

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัด บริการย้.... อ่านต่อ....

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้งานเครื่องตรวจวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะจัดอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย ให้กับท่านที่สนใจ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานจากทางบริษัทจำเริญการแพทย์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 ชั้น 2 ห้องสรีรวิทยา 2 ขอเชิญผู้ที่สนใจแจ้งชื่อเข้าร่.... อ่านต่อ....

มวล. รวมใจ ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้น...อาลัยพ่อหลวง

เมื่อค่ำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า ๓๐๐ คน ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นรวมใจ...อาลัยพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระรา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม 5ส ให้แก่บุคลากร ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล” ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ.... อ่านต่อ....

ย้ายสถานที่ให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดม.วลัยลักษณ์เป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยถนนทางเข้าคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนนทำให้มีสภาพเป็นหลุมบ่อและขรุขระเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการไม่สามารถเดินทางมายังคลินิกกายภาพบำบัดได้ จึงขอย้ายสถานที่ให้บริการของคลินิกกายภาพบำบัดเป็นการชั่วคราวเป็นห้องปฏิบัติการทางคลินิก ชั้น 1 อา.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท.... อ่านต่อ....

บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่านได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นช่างภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน"โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ ถวายคารวาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่าน ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นช่างภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน"โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ ถวายคารวาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย - นายนาวิน เนาวพงศ์ Navin Nowvapong ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - นายชัยยันณ์ ดำแก้ว.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 7 วันแห่งการสวรรคต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม นายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็.... อ่านต่อ....

ประกาศขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา 16,17,18

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 16, 17 และ 18 ดังรายการต่อไปนี้ 1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 2.โต๊ะอ่านหนังสือไม้ ราคาตัวละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 3.เก้าอี้พลาสติก ราคาตัวละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาการขาย วันพฤหัสบดีที่.... อ่านต่อ....