• นร.โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 211 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    นร.โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 211 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 211 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมศึกษาเรียนรู้การผลิตพืช การผลิตสัตว์ในฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ประกาศ 03/09/2556 View [1724]

ข่าว

สื่อประชาสัมพันธ์

Search News

ข่าวน่าสนใจ

Tag Cloud