ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์