ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์