ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

โครงการจัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ”

Creative Land ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกระด.... อ่านต่อ....

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัต.... อ่านต่อ....

พังงา VC เทศบาล ๕ สฎ. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง วอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

วันที่ 28 มีนาคม 2560 การแข่งขันวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท ผู้ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันด.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017) ในหัวข้อ “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ห.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา ให้บริการนวดแผนโบราณ ใน Zone Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” งาน Walailak Expo 2017 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน Walailak Expo 2017 โซน Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดบริการนวดแผนโบร.... อ่านต่อ....

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนเห่เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง และสัมผัสกับแอพพลิเคชั่น AR_ TUMPUNG ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชม Ancient Land ย้อนเวลาสู่เมืองตุมปัง (โบราณสถานตุมปัง) ที่มียุวมัคคุเทศก์ให้ความรู้และชมภาพเสมือนจริงผ่าน Application ในงาน Walailak Expo 2017 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญร่วมงาน “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ของสำนักเภสัชศาสตร์ ใน Zone Herbal Garden งาน Walailak Expo 2017 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ข้อมูลว่า ภายในโซนของ Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” เป็นอีกหนึ่งโซนในงาน Walailak Expo 2017 ภายในโซนมีการจัดกิจกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและยังเป็นการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งแต่ละวันจ.... อ่านต่อ....

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ระดับประถมศึกษา)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 15 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนทั่วไป อ.... อ่านต่อ....

อดีตนายก “ ชวน หลีกภัย ” เยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017

อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและคณะทำงาน อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทน.... อ่านต่อ....

สุดตระการตา “การแสดงชุดหลังม่าน” จากนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในโซน Central Land ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดประกวดขับร้องเพลงบอกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และในช่วงค่ำเป็นการแสดงดน.... อ่านต่อ....

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 ข่าวใหม่

คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยคลินิก ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 ร่วมกับศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ .... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ข่าวใหม่

ตามที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไ.... อ่านต่อ....

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโน.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ JCSSE 2017

คณะทำงานการจัดประชุมวิชาการ the 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ และ อาจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี ได้จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล ดีมาก ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวมาริสา ถวายเทียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัล ดีมาก ประเภท การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอุตสาหกรรมเกษตรในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 256.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง"

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำ : กระบวนการรับมือกับปัญหาและค้นหาศักยภาพตนเอง" วิทยากรโดย คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล (คุณตา สุรางคนา สุทนทรพนาเวช) พิธีกร นักแสดง และอดีตรองนางสาวไทยปี ประจำปี 2534 ในวันอังคารที่ 18 เมษ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ Living Will and Palliative Care

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Living Will and Palliative Care” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ อาคารบรรณสารและสื่อ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษา และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งพระราชบัญญัติการจ.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access รุ่น 9 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access รุ่น 9 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงการออกแบบและจัดการฐานขอมูล เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงานคลังสินค้า ระบบงานขาย ระบบงานบัญ.... อ่านต่อ....

ทุนวิจัย : ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเคมี) ข่าวใหม่

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2560 ทุนการศึกษา - ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา - ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก - ทุนพัฒนาศักยภาพ - The Development of International Graduate .... อ่านต่อ....

ค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดการกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าสูง โดยมี เจ้าหน้าที่.... อ่านต่อ....

เก่งไม่แพ้ใคร! นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 30 ทีม โครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน”

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จากการส่งผลงานแนวคิดการผลิตรายการและตัวอย่างผลงานภาพเคลื่อนไหว ในโครงการ U. มี IDEAS ปี 2560 ภายใต้ หัวข้อ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน” โดยเลือกใช้แนวคิดการผลิตรายการ “อยู่ที่ใจ” นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเ.... อ่านต่อ....

กิจกรรม SER at First sight 2017 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ภายใต้สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม SER at First Sight 2017 ให้กับว่าที่ประดู่ช่อที่ 20 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา สาขาวิชา รายละเอียดของหลักสูตร และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา และเป็นการต้อนรับว่าที่สมาชิกใหม่ของคร.... อ่านต่อ....

โครงการการศึกษาในต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ WMS Study Abroad Program 2016/2017 ณ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA (UiTM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี Profess.... อ่านต่อ....

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ "ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 1" และอีก 2 รายการ จาก 4 รายการ ในการแข่งขันระดับประเทศ “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิ.... อ่านต่อ....

เชิญร่วมฟังการนำเสนอและสาธิตหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning” ในวันที่ 29 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-17.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 13.30 น.-15.00 น. Technology Appl.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ให้แก่โรงเรียนในชุมชน เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากการเผาขยะที่ไม่ถูกวิธีและลดแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านว.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017 หรือ สุดยอดงานแสดงสินค้าเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 งานหัตถศิลป์ ผสมผสาน งานนวัตกรรม เกิดเป็นงานนวัตศิลป์ มีทั้งเรื่องราวและเรื่องเล่าได้อย่างน่าลงตัว.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย" หรือจักรกฤต โยมพยอม ผู้เขียนหนังสือสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ และพระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้สมาชิกบัตร Privilege Card ผู้เข้าร่วมกิจก.... อ่านต่อ....

เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ทางช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช ตอน"พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) กับการศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม ข่าวใหม่

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระสหชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์) ได้ปฏิบัตหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการศึกษาามณฑลนครศรีธรรมราชและหัวเมืองปักษ์ใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างสถานศึกษาในภาคใต้ไว้มากมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา .... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมทำบุญในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

เนื่องด้วยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขึ้น ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดหาทุนเพื่อดำเนินการในการอนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดง ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญติด.... อ่านต่อ....

นักศึกษาและบุคลากร สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม“วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ครั้งแรกในประเทศไทย

นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (สวท.) จัดกิจกรรม “วันโลมาขนอม โลมาโลก 14 เมษายน” ร่วมกับภาคส่วนการปกครองและหน่วยราชการในอำเภอขนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลา.... อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรอ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ตระหนักอุบัติเหตุเพลิงไหม้ต่อ นศ. จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟแก่นักศึกษาประจำหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่จะเหตุขึ้นในอนาคตและให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากเหตุการณ์จำลองหากเจอสถานการณ์จริง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2560 ณ หอพัก ม.วลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณส.... อ่านต่อ....

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น การจัดการแข่งขันในครั้ง.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม workshop เบาใจ-ไขชีวิต ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเสริมทักษะ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ถ้าชีวิตเป็นเกม คุณจะเล่นอย่างไรให้ชนะ? ถ้าคุณรู้ว่า เกมจะจบลงอย่างไร... คุณก็จะรู้ว่.... อ่านต่อ....

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหารือประเด็นผู้หญิงกับอนาคตการเมืองไทย

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากเอกอัครราชทูต กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเรื่อง "Future of Thai Politics" Women's Leadership ณ บ้านพักที่ 108 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิท.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งนักศึกษา พนักงาน และบุคคลภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาล.... อ่านต่อ....

นักตบลูกขนไก่ มวล.คว้ารองแชมป์ แบดฯ วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป2017

การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป โอเพ่น 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท ที่โซน Sport Arena สนามแบดมินตัน อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 เ.... อ่านต่อ....

"ทีมคนใต้ขาม A" จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง

ชมรมเซปักตะกร้อร่วมกับโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017" เนื่องในงาน "Walailak Expo 2017" ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำน.... อ่านต่อ....

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 คน มีประเภทต่อสู้ชาย/หญิง และประเภทปันจักลีลาชาย/หญิง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

โครงการศุนย์กีฬาและสุขภาพขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 17.30 - 18.30 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม2560 นี้ ณ ลานจอดรถข้างสระว่ายน้ำ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้องกาล ศูนย์กีฬา โทร. 5719 มือถือ 0939405297.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

ขอเชิญนักกีฬาเทนนิสสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 25560) ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ * ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี * ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี * ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี * ชายเ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “ เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ”

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak expo 2017 1. ใช้กติกาเซปักตะกรัอของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) รอบแรกและรอบ 8 ทีม ทำการแข่งขัน 15 คะแนน สำหรับรอบ 4 ทีมและรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน 21 คะแนน ทีมที่ชนะต้องชนะ 2 ใน 3 เซ็ต 2. ประเภท : ทีมเดี่ยวทั่วไป (ชาย) จำกัดตัวผู้เล่น ทุกคนต้อง ขาว-ขาว ยกเว้น.... อ่านต่อ....

ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอ็กโป ครั้งที่ 1

ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจทั้งทีมหญิงและทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (2541-2560) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอ็กโป ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 25 .... อ่านต่อ....

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบไฟ

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบไฟทั้งหมดภายในอาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร โทร 5719 หรือโทร. 0939405297.... อ่านต่อ....

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำ “พุมเซ่” รุ่นประชาชนทั่วไป สายดำ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 14 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรี.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบ.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังน.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 104 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคั.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 2. คุณสมบั.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยา.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อ.... อ่านต่อ....