ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

โครงการจัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ”

Creative Land ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกระด.... อ่านต่อ....

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัต.... อ่านต่อ....

พังงา VC เทศบาล ๕ สฎ. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง วอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

วันที่ 28 มีนาคม 2560 การแข่งขันวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท ผู้ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันด.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017) ในหัวข้อ “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ห.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา ให้บริการนวดแผนโบราณ ใน Zone Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” งาน Walailak Expo 2017 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน Walailak Expo 2017 โซน Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดบริการนวดแผนโบร.... อ่านต่อ....

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนเห่เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง และสัมผัสกับแอพพลิเคชั่น AR_ TUMPUNG ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชม Ancient Land ย้อนเวลาสู่เมืองตุมปัง (โบราณสถานตุมปัง) ที่มียุวมัคคุเทศก์ให้ความรู้และชมภาพเสมือนจริงผ่าน Application ในงาน Walailak Expo 2017 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญร่วมงาน “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ของสำนักเภสัชศาสตร์ ใน Zone Herbal Garden งาน Walailak Expo 2017 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ข้อมูลว่า ภายในโซนของ Herbal Garden “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” เป็นอีกหนึ่งโซนในงาน Walailak Expo 2017 ภายในโซนมีการจัดกิจกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและยังเป็นการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งแต่ละวันจ.... อ่านต่อ....

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ระดับประถมศึกษา)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 15 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเยาวชนทั่วไป อ.... อ่านต่อ....

อดีตนายก “ ชวน หลีกภัย ” เยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017

อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและคณะทำงาน อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทน.... อ่านต่อ....

สุดตระการตา “การแสดงชุดหลังม่าน” จากนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในโซน Central Land ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดประกวดขับร้องเพลงบอกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และในช่วงค่ำเป็นการแสดงดน.... อ่านต่อ....

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Professor from Canada shared his experiences on establishing Data Science Program at WU ข่าวใหม่

On 22nd May 2017, Assistant Professor Dr. Sanae Rujivan, Dean of School of Science, Walailak University (WU), Dr. Udomsak Saengow, M.D., Dr. Tharin Phenwan, M.D. from School of Medicine and staff from the Center for International Affairs gave a warm welcome to Professor Dr. Ejaz Ahmed at the Univers.... อ่านต่อ....

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางาน.... อ่านต่อ....

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Big data in healthcare

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ได้เรียนเชิญ Prof. Syed Ejaz Ahmed คณบดีจาก Faculty of Math and Science, Brock University ประเทศ Canada บรรยายพิเศษเรื่อง Big data in healthcare แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ในการนี้.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม หลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS.... อ่านต่อ....

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันอั.... อ่านต่อ....

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน "Cutting Edge Technology for Food Innovation : นวัตกรรม และ กลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “Cutting Edge Technology for Food Innovation : นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระท.... อ่านต่อ....

WMS Journal of Management ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) ออก เผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ ทั้ง 9 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ www.wmsjournal.com WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการเชิงนวัตกรรม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การศึกษานาฏลีลา พิธีกรรม และจักรวาลทัศน์ในโนรา โดยเปรียบเทียบกับมะโย่งและบารอง" โดยนางสาวกณิศ ศรีเปารยะ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2.... อ่านต่อ....

Walailak J Sci & Tech June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 6 (Volume 14 Number 6 June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านการประมวลผลภาพและคณิตศาสตร์ในวิศวกรรม ที่เป็นผลงานร่วมของ University of Zawia (ประเทศลิเบีย), University of Lagos (ป.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 142 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยประกอบด้วยฐาน.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรี.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัย ของ นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ และ นางสาวรัชชประภา คำเสน นักศึกษา ป. ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 โดย นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ (Language : English) หัวข้อ การจำลองแบบสมูทพาร์ทิเคิลไฮโดรไดนามิ.... อ่านต่อ....

คณะนักศึกษา MBA นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 160,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “MBA Walailak University Open Golf 2017” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตร.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) .... อ่านต่อ....

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กวาด 4 รางวัล นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี(เสวนาวิชาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อหลัก “Sustainable Thai Fisheries for Thailand 4.0” ระ.... อ่านต่อ....

สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มวล. จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมือวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม LaTex เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา/อาจารย์ จาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ สำนักวิชาสารสน.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศ.... อ่านต่อ....

กำหนดการวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559

ตามที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นั้น ในการนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี หรือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูน.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

อสมท.เพื่อชุมชน : นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร ตอน สถาบันภาษา มวล. ข่าวใหม่

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน : นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร ตอน "สถาบันภาษา มวล." โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ.... อ่านต่อ....

แสนอาลัย ชินกร ไกรลาศ ข่าวใหม่

อาลัย ชินกร ไกรลาศ ให้อาลัยใจหายแก้วสายศิลป์ หยุดชีวินจากไทยไปสวรรค์ ชินกร ไกรลาศ ชาติวงวรรณ “ยอยศ” พระลอลือลั่นชั้นแดนดาว ศิลปินแห่งชาติร้อยศาสตร์ศิลป์ บทกวินไหลล่วงถึงห้วงหาว ทั้งแต่งเองร้องเองเพลงแพรวพราว คนหนุ่มสาวรุ่นชราร่าเริงใจ เสียงไก่แก้วแว่วส่งกงไกรลาศ สุโขทัย ๑ เมษามาส สุกสดใส พ.ศ.๒๔๘๙ เร.... อ่านต่อ....

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ 4/60

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ เปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 4/60 รอบสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2560 หากจำนวนผู้สม.... อ่านต่อ....

ประกาศขายเครื่อง Chiller

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายเครื่อง Chiller ชำรุด จำนวน 2 เครื่อง (ตามสภาพ) กำหนดราคาเหมารวมขั้นต่ำ 50,000 บาท โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้ 1.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาเหมารวม โดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 19 พ.ค. 60

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา จะจัดทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมวมาเข้ารับการทำหมันถาวรและฉีดวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันศุกร์.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY มหกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงานมีกิจกรรม การนำเสนอผลโครงงานนักศึกษา การโต้วาทีในหัวข้อ “โต้วาทีลับคารมคมปัญญา” ฉายภ.... อ่านต่อ....

บวงสรวงสร้างวิหารกลางน้ำ หน้ามวล.

บวงสรวงสร้างวิหารเกาะกลางน้ำ พุธ ๑๐ พฤษภา วิสาขบูชา มหาฤกษ์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เบิก พุทธวิถี วิสาขบูชาโลกโชคชัยทวี วันกตัญญูกตเวทีพระสัมมา ม.วลัยลักษณ์จักสร้างพุทธวิหาร พิธีบวงสรวงสักการองค์นาถา พระสมณโคตมะพระบรมศาสดา ศักดิ์สิทธิ์แห่งผืนพสุธาไทยบุรี ณ เกาะกลางน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พร้อมพรักบูช.... อ่านต่อ....

รายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำงานวิจัยสู่ชุมชน

อาจารย์ดี.พิมพ์ลภัส. พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำงานวิจัยสู่ชุมชน โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.นครศรีธ.... อ่านต่อ....

รายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำด้านแอนิเมชั่นของภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สมจิตร ไชยศรียา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ม.วลัยลักษณ์ผู้นำด้านแอนิเมชั่นของภาคใต้" โดยมี นายฐชนม์พรหม สมส.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อสร้างวิหารกลางน้ำ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะจัดสร้างวิหารกลางน้ำและพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งเป็นต้นแบบจากพระพุทธรูปที่มีผู้นำมามอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อประดิษฐาน ณ วิหารกลางน้ำเป้นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจกับผุ้ท.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

รู้ทันป้องกันภาวะลมแดด (Heat Stroke) ข่าวใหม่

Heat Stroke หรือภาวะลมแดดเกิดจากการรับความร้อนมากเกินไปจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศา อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้.... อ่านต่อ....

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเวรแพทย์ประเดือนพฤษภาคม 2560

ตารางเวรแพทย์ประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ช่วงเช้า และวันอังคาร ที่16 พฤษภาคม 2560 ช่วงเช้าและบ่าย ไม่มีแพทย์ตรวจรักษา ซึ่งจะมีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปทำการตรวจรักษาในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก.... อ่านต่อ....

นางสาวปริณดา ประดู่ คว้าเหรียญทองเทควันโด “รายการชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560”

ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่ง นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นักกีฬาเทควันโดตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด “รายการชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560” ซึ่งจัดการแข่งขันโดย ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง โดยจัดการแข่งขัน ณ ศ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ "วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1"

โครงการ WU Bike for Life (วลัยลักษณ์ : จักรยานเพื่อชีวิต) ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ "วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ สนามจักรยานครอสคั้นทรี่ บริเวณโดยรอบสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอกและทีมชมรมแบดมินตัน ฟอร์มเจ๋งคว้าแชมป์ขนไก่ระดับภาคใต้

ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ระดับภาคใต้ รายการ Penguin Badminton Cup 2017 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ. สนามเพนกวินแบดมินตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชมรมและสโมสรต่างๆ ในภาคใต้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งนักศึกษา พนักงาน และบุคคลภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.สิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาล.... อ่านต่อ....

นักตบลูกขนไก่ มวล.คว้ารองแชมป์ แบดฯ วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป2017

การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป โอเพ่น 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท ที่โซน Sport Arena สนามแบดมินตัน อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 เ.... อ่านต่อ....

"ทีมคนใต้ขาม A" จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง

ชมรมเซปักตะกร้อร่วมกับโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017" เนื่องในงาน "Walailak Expo 2017" ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำน.... อ่านต่อ....

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 คน มีประเภทต่อสู้ชาย/หญิง และประเภทปันจักลีลาชาย/หญิง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

โครงการศุนย์กีฬาและสุขภาพขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 17.30 - 18.30 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม2560 นี้ ณ ลานจอดรถข้างสระว่ายน้ำ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้องกาล ศูนย์กีฬา โทร. 5719 มือถือ 0939405297.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนภุูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕60 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น บัดนี.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงา.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัต.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำหน่วยสัตว์ทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำหน่วยสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบ.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตา.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป ศูนย์กิจการนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 23/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรร.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง.... อ่านต่อ....