ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

สำนักงานปศุสัตว์ นครศรีฯ จัดประกวดแพะ ณ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ข่าวใหม่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประกวดแพะในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณงานเกษตรแฟร์ บูทฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ .... อ่านต่อ....

ขวัญใจ โซน Central Land ด้วยชุดการแสดง “ต้นไม้ของพ่อ” ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโซน Central Land ได้มีการแสดง ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี ทั้งดนตรีไทยบรรเลง, โชว์ไวโอลิน บทเพลงพระราชนิพนธ์, การบรรเลงเพลงของวง WU Brand และการแสดงรำไทย 2 การแสดง คือ ระบำตุมปัง และระบำขวัญข้าว ของชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทย การแสดงที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชม คือการแสด.... อ่านต่อ....

วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 "ตามรอยเท้าพ่อ" ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงาน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ" ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ" โดยมี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโล.... อ่านต่อ....

ชมรมวาทศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ชมรมวาทศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมียุวมัคคุเทศก์พาเดินชมสถานที่ต่างๆ ภายในโบราณสถาน นายชยกร ชูพันธุ์ นักศึกษาสำนักวิชาไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทย.... อ่านต่อ....

Sport Arena ขอเชิญชม มหกรรมกีฬา 25 ปี ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โซน Sport Arena ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมดังกล่าว โดยได้จัดแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เทนนิส และแบดมินตัน โดยมีกำหนดการแข่งขัน.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศ จัดงานสัมมนา Functional Materials and Nanotechnology ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท Crest Nanosolutions จัดงานสัมมนา Functional Materials and Nanotechnology ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญว.... อ่านต่อ....

นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะชม สตูดิโอจำลอง โซน “ Science and Digital Land ” ในงาน Walailak Expo 2017 ข่าวใหม่

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะชมสตูดิโอจำลอง ในโซน “ Science and Digital Land เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ในยุคดิจิทัล ” ในงาน Walailak Expo 2017 ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกร.... อ่านต่อ....

วลัยลักษณ์ จับมือ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายเอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่.... อ่านต่อ....

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญร่วมงาน “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ใน Zone Herbal Garden งาน Walailak Expo 2017 ข่าวใหม่

นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึง Herbal Garden : สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโซนในงาน Walailak Expo 2017 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและพรรณพืชของทางอุทยานพฤกษศาสตร์และสำนักวิชาเภสัชศาสต.... อ่านต่อ....

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอเกี่ยวก.... อ่านต่อ....

รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับทุน มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2559 ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มูลนิธิโทเรฯ (Thailand Toray Science Foundation: Science and Technology Research Grant) ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2559 จาก ฯพณฯ พลเอ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ เวลา นักศึกษา : หัวข้อวิทยานิพนธ์ สถานที่สอบ .... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 มีนาคม 2560 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ” ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกี้ยว จำนวน 39 คน และคุณครู 3 คน ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยมีฐานความรู้ทั้งหมด 2 ฐาน ได้แก.... อ่านต่อ....

เปิดอบรมแล้ว NEC รุ่นที่ 21 กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC รุ่นที่ 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธยา สกุลลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจอ.... อ่านต่อ....

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2017 ภาคใต้กับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2017 ภาคใต้กับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้จากกิจกรรมโครงการการประกวดโครงงานของ.... อ่านต่อ....

ทุนวิจัย : รับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

โครงการความร่วมมืองานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกร.... อ่านต่อ....

IAO organized a one day workshop on “How to make an effective research presentation in English”

On 15 March 2017, at Rabiangban Room 1, Library Building, Walailak University by International Affairs Office organized one day workshop entitled “How to make an effective research presentation in English” with an objective to provide an opportunity for WU postgraduate student to learn about how to .... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "พฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "พฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย" โดย รองศาตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา อาคารวิชาการ 1.... อ่านต่อ....

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่อง จาก 62 สถาบันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่องจาก 62 สถาบันทั่วประเทศ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีการนำเสนอผลงานจากกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ให้แก่โรงเรียนในชุมชน เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากการเผาขยะที่ไม่ถูกวิธีและลดแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านว.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017 หรือ สุดยอดงานแสดงสินค้าเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 งานหัตถศิลป์ ผสมผสาน งานนวัตกรรม เกิดเป็นงานนวัตศิลป์ มีทั้งเรื่องราวและเรื่องเล่าได้อย่างน่าลงตัว.... อ่านต่อ....

เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ CLM Graphic ปี 8 ขอเชิญเยาวชนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4 จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ร่วมอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation ใน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ฤทธิ์ของสารธรรมชาติจากว่านชักมดลูกต่อการต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ (Effects of Natural Compounds.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษาที่ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี .... อ่านต่อ....

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มวล. สร้างฝายสมุยสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โรงแรม Belmond Napasai และศิษย์เก่าท่องเที่ยว มวล. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 5 ฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ณ อำเภอเกา.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชุมสรุปผลและจัดพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL@Koh Samui) รุ่นที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ โรงแรม Fairhouse Beach Resort & Spa และ โรงแ.... อ่านต่อ....

โครงการ “ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล”

สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ“ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล” ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านทรัพยากร.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

มหัศจรรย์สาหร่ายสไปรูลิน่า จากแผงโซล่าเซลล์ครั้งแรกในงาน WALAILAK EXPO 2017 ข่าวใหม่

นักวิทยาศาสตร์ประมง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำแผงโซล่าเซลล์ มาประยุกต์ใช้ในการขยายเซลล์สาหร่ายสไปรูลิน่า ใช้ในการบำรุงผิวพรรณ และการบำรุงร่างกาย พร้อมโชว์ในงาน WALAILAK EXPO 2017 นางจรรยพร ขาวคง นักวิทยาศาสตร์ประมง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลัก.... อ่านต่อ....

Executives Japanese Leading Company Visited Walailak University for Collaborations ข่าวใหม่

On 22 March 2017, at the University Reception Room, Walailak University, Assoc. Prof. Dr. Surin Maisrikrod, Acting Vice-President for Academic Affairs and Global Engagement welcomed Prof. Dr. Shigeru Kato, Dr. Hiroshi Abe and Dr. Taisuke Nose, two executives from Sekisui Chemical Company, Japan. The.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานประชุม Living Will and Palliative Care วันที่ 24 มีนาคม 2560 8.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บ.... อ่านต่อ....

รายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานประชุม Living Will and Palliative Care วันที่ 24 มีนาคม 2560 8.00 - 15.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา บ.... อ่านต่อ....

ระดมทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง”

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โบราณสถานตุมปัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๐ และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง” (ทวดผู้รักษาโบราณสถานตุมปัง) หลังใหม่ให้มีความมั่นคงถาวรและเป็นสถานที่เคารพ บูชา เป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของชาวท่าศาลา อำเภอใกล้เค.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีไทยบุรี หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๐๑๗ (Walailak Expo 2017) ในโซนกิจกรรม “โบราณสถานต.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง 2...ปั่นเพื่อน้องโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง" ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

ด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ได้รับความเสียหายจากการเกิดดินถล่มทับถมบริเวณอาคารเรียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ชาวเขาวังและโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปั่นการกุศลเพื่อสมทบทุนการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนดังกล่าว จึงขอเชิญชวนมิตรสหายชาววลัยลักษณ์และกัลยาณ.... อ่านต่อ....

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ เตรียมพร้อมเปิด ANCIENT LAND

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมพร้อมงาน WALAILAK EXPO 2017 ในโซน ANCIENT LAND: โบราณสถานตุมปัง เปิดมิติใหม่ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปัง ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี 2559

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่หลังการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้สละร่างกายเพื่อการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทน.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

โครงการศุนย์กีฬาและสุขภาพขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 17.30 - 18.30 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม2560 นี้ ณ ลานจอดรถข้างสระว่ายน้ำ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้องกาล ศูนย์กีฬา โทร. 5719 มือถือ 0939405297.... อ่านต่อ....

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

ขอเชิญนักกีฬาเทนนิสสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 25560) ประเภทการแข่งขัน ดังนี้ * ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี * ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี * ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี * ชายเ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “ เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ”

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak expo 2017 1. ใช้กติกาเซปักตะกรัอของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) รอบแรกและรอบ 8 ทีม ทำการแข่งขัน 15 คะแนน สำหรับรอบ 4 ทีมและรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน 21 คะแนน ทีมที่ชนะต้องชนะ 2 ใน 3 เซ็ต 2. ประเภท : ทีมเดี่ยวทั่วไป (ชาย) จำกัดตัวผู้เล่น ทุกคนต้อง ขาว-ขาว ยกเว้น.... อ่านต่อ....

ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอ็กโป ครั้งที่ 1

ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจทั้งทีมหญิงและทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (2541-2560) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอ็กโป ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 25 .... อ่านต่อ....

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบไฟ

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบไฟทั้งหมดภายในอาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร โทร 5719 หรือโทร. 0939405297.... อ่านต่อ....

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำ “พุมเซ่” รุ่นประชาชนทั่วไป สายดำ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู.... อ่านต่อ....

ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016

ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016 ณ IKKie Arena Suratthani ซึ่งมีชมรมและสโมสรต่างๆ ในภาคใต้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันทั้งหมดมี 6 ประเภท แต่ละประเภทมีทั้งหมด 32 คู่ โดยชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาและ.... อ่านต่อ....

ขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ

เพื่อการบริหารจัดการและดูแลสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จึงขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่,สระเล็ก) จากเดิมให้บริการทุกวัน หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ เป็น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 น. - 21.00 น. หยุด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โดยกำหนดเริ่มหยุดในวันเสาร์ อาทิตย.... อ่านต่อ....

ประกาศ การขยายวันปิดบริการ ฟิตเนส-สปา

จากการประกาศปิดให้บริการงานฟิตเนสและสปาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ฟิตเนส สปา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้การปรับปรุงในส่วนของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งไว้ในครั้งแรก ดังนั้นเพื่อการปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีมาตรฐา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนางานด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างร.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ สังกัดศูนย์บริการการศกึษา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหา.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคค.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่ริหารงานทั่วไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ.... อ่านต่อ....