ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และจอร์แดน ตีพิมพ์บทความพิเศษใน Walailak J Sci & Tech เรื่องข้อพึงระวังในการร่วมประชุมวิชาการ ข่าวใหม่

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 4 (Volume 14 Number 4 April 2017: Communication and Information Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 6 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นผลงานร่วมของ University of Rabat (ประเทศโมร็อกโก) Universiti Putra Malaysia (ประเ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: "How to make an effective research presentation in English" ข่าวใหม่

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: "How to make an effective research presentation in English" ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลั.... อ่านต่อ....

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วย การจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ดังนี้ รางวัลประกอบด้วย ประกอบด้วย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา – รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท – รางวั.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ อบรมเกษตรกร ให้ความรู้การจัดการแม่พันธุ์โคอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ การอบรมหลักสูตร การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงโคอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีการเปิดรับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์และ.... อ่านต่อ....

รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2017 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, PACCON 2017) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา หัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - .... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา: ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา : ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพ.... อ่านต่อ....

ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เข้าพบอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สกว. เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เพื.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อ.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่3/60 ข่าวใหม่

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม เปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 3/60ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.**ทั้งนี้ก่อนการสอบจะมีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ จำนวน 5 ครั้ง /รอบ** สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 075-67.... อ่านต่อ....

โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และหน่วยกิจกรรมนักศึกษา ในนาม “ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” (WU Volunteer) ซึ่งเป็นหน่วยอาสาสมัครนักศึกษาแบบบูรณาการ และหน่วยให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางโดยนักศึกษา จัดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดกิจกรรม.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท-เอก (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี ถึง 28 ก.พ.60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท-เอก (บริหารธุรกิจ) ศึกษา ณศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ.กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-.... อ่านต่อ....

น.ศ. วิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน คอนกรีตมวลเบา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน คอนกรีตมวล.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 25 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จึงขอเชิญหน่วยงาน อาจารย์ บุ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเสวนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นข้ามวัฒนธรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการเสวนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นข้ามวัฒนธรรม Inter-varsity Seminar on Cross-Culture Issues ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนไปสู่ภาคปฏิบั.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนวัดคงคาล้อม

สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย" ณ โรงเรียนวัดคงคาล้อม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาจิตอาสาและนักศ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ เจรจา 3 ห้องสมุดใหญ่ที่อินเดีย เล็งส่ง นศ.ไปปฎิบัติสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษาหรือการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึ.... อ่านต่อ....

ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีรวมใจใต้ร่มพระบารมี

ด้วยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมเปตอง ชมรมแบดมินตัน ชมรมกรีฑา และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา 13 สำนักวิชา ในนามหน่วยสีจำนวน 6 หน่วยสี กำหนดจัดโครงการกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล.... อ่านต่อ....

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560 และวันประกาศผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไป เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนวันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) จะเป็นวันที่ 25 มกราคม 2560.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานพิธีสมโภชทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง วันที่ 1 มีนาคม 2560 ข่าวใหม่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดพิธีสมโภชทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ โถงกลา.... อ่านต่อ....

เรียนรู้แบบเต็มอิ่ม ในค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๒ สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ จังหวัดตรัง โดยมีเยาวชนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ .... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

ด้วยสำนักวิชาการจัดการ กำหนดจัดประชุมสัมมนา โครงการ WMS สามัคคีสัมพันธ์สามัคคีสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หากท่านใดประสงค์ติดต่อประสานงานเร่งด่วน โทร. 086-4715751 คุณกชนิภา ปานจันทร์ และขออ.... อ่านต่อ....

"อสมท.เพื่อชุมชน" พูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017” ข่าวใหม่

ภาพ/เสียงจาก MCOT เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017” ในรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์กับมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังภาวะอุทกภัย"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์กับมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังภาวะอุทกภัย" ออกอากาศสด ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธ.... อ่านต่อ....

เชิญร่วมกิจกรรม "รอยพระบาทยาตรายังจารึก" ณ โรงละคร อบจ. สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการและเสวนา "รอยพระบาทยาตรยังจารึก..." ที่โรงละคร อบจ.สนามหน้าเมือง ในวันที่ 28 กุมภาาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วิทยากรร่วมรายการ เช่น โกไข่(นายสน) ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจญ์ และ รศ.ดร..... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดระบบรถบริการผู้เข้าร่วมงาน Walailak Expo

การจัดงาน Walailak Expo สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 25 ปี เป็นโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วม งานเกษตรแฟร์ งานประชุมวิชาการ และงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ ในการนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความสะดวกในการชมงาน สามารถเดินทางสัมผัสบรรยากาศทุกส่วนอย่างทั่วถึงโดยจอดรถส่วนตัวไว้เพียงครั้งเดียวที่จุดเดียว มหาวิทยาลัยจ.... อ่านต่อ....

โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEED…CAMP : ค่ายเมล็ดพันธุ์...สานฝันสู่วลัยลักษณ์)

ส่วนกิจการนักศึกษาโครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEED…CAMP : ค่ายเมล็ดพันธุ์...สานฝันสู่วลัยลักษณ์) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมความสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมปีที่4 , 5 ในภาคใต้ได้ค้นพ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์"

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์" ชิงรางวัลรวม ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลักการและเหตุผล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์.... อ่านต่อ....

ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ภายใต้แนวคิด “การทำงานที่เกื้อหนุนกันอย่างมีความสุข และสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ 5 กลุ่มได้แก่ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป นักศึกษา พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบร.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “ เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ”

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak expo 2017 1. ใช้กติกาเซปักตะกรัอของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) รอบแรกและรอบ 8 ทีม ทำการแข่งขัน 15 คะแนน สำหรับรอบ 4 ทีมและรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน 21 คะแนน ทีมที่ชนะต้องชนะ 2 ใน 3 เซ็ต 2. ประเภท : ทีมเดี่ยวทั่วไป (ชาย) จำกัดตัวผู้เล่น ทุกคนต้อง ขาว-ขาว ยกเว้น.... อ่านต่อ....

ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอ็กโป ครั้งที่ 1

ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจทั้งทีมหญิงและทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (2541-2560) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเอ็กโป ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 25 .... อ่านต่อ....

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบไฟ

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบไฟทั้งหมดภายในอาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร โทร 5719 หรือโทร. 0939405297.... อ่านต่อ....

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำ “พุมเซ่” รุ่นประชาชนทั่วไป สายดำ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู.... อ่านต่อ....

ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016

ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016 ณ IKKie Arena Suratthani ซึ่งมีชมรมและสโมสรต่างๆ ในภาคใต้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันทั้งหมดมี 6 ประเภท แต่ละประเภทมีทั้งหมด 32 คู่ โดยชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาและ.... อ่านต่อ....

ขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ

เพื่อการบริหารจัดการและดูแลสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จึงขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่,สระเล็ก) จากเดิมให้บริการทุกวัน หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ เป็น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 น. - 21.00 น. หยุด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โดยกำหนดเริ่มหยุดในวันเสาร์ อาทิตย.... อ่านต่อ....

ประกาศ การขยายวันปิดบริการ ฟิตเนส-สปา

จากการประกาศปิดให้บริการงานฟิตเนสและสปาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ฟิตเนส สปา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้การปรับปรุงในส่วนของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งไว้ในครั้งแรก ดังนั้นเพื่อการปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีมาตรฐา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนางานด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างร.... อ่านต่อ....

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ตัวแทนทีมชาติไทยคว้าอันดับ 2 ประเภททีมผลัดผสม และอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ "SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016"

นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดีกรีทีมชาติไทย คว้าอันดับ 2 ประเภททีมผลัดผสม และอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ "SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016" ที่เมืองกูซิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ชนิดกีฬา ดังนี้ - กีฬาเทนนิส ประเภททีมและบุคคล แข่งขันวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไ.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/2559 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบ.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 31/2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึ.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/2559 สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการค.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 13/๒๕๕9 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชา สหเวชศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้อ.... อ่านต่อ....

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 001 นางสาวอดีละห์ สาและ 002 นางสาวฐิติมา สีขาว 004 นางสาวปานฟ้า พรหมแก้ว 005 นางสาวกิ่งฟ้า ปานแก้ว มหาวิ.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเร.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการมหาวิทยายสีเขียว

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการมหาวิทยลัยสีเขียว จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจ.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ โครงกาจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 ราย นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้ 1. นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว 2. นายอิสร.... อ่านต่อ....