ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ"University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives" ข่าวใหม่

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives" ในงาน“Walailak Expo 2017” เพื่อนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อ "Work-Integrated Learning " ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุ.... อ่านต่อ....

นักวิชาการจาก 6 มหาวิทยาลัย ร่วมเผยแพร่ผลงานใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ข่าวใหม่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว เป็นฉบับแรกที่ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดทำวารสารต่อเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ เนื้อหาประกอบด้วยบทความจาก 6 มหาวิทยาล.... อ่านต่อ....

นักวิชาการจาก 7 ประเทศ ร่วมเผยแพร่ผลงานใน Walailak J Sci & Tech: Plant Sciences and Microbiology ข่าวใหม่

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 3 (Volume 14 Number 3 March 2017: Plant Sciences and Microbiology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านจุลชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ ที่เป็นผลงานร่วมของ Max-Planck Institute for Biochemistry (ประเทศเยอรมนี) General Directorate of Educat.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม.... อ่านต่อ....

นักวิชาการ CE-HSMR เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ข่าวใหม่

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ลงบทความ "แอลกอฮอล์ ดีต่อใจ แต่ทำไม ... กลับตายเร็ว?" ในคอลัมน์หลากมิติ เวทีทัศน์ ซึ่งเขียนโดย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยตัวบทความมีการแทรกบทสัมภาษณ์นั.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ข่าวใหม่

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ผู้สนใจส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครง.... อ่านต่อ....

อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)

อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม .... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 (Deadline:20/01/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มี.... อ่านต่อ....

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ตีพิมพ์ออนไลน์แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ออนไลน์วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://socjourn.wu.ac.th หรือจาก Facebook Fanpage: https://goo.gl/xOC6gK ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยว.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560 และวันประกาศผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไป เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนวันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) จะเป็นวันที่ 25 มกราคม 2560.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย "คุณธรรมนำความรู้ : หัวใจสะพายเป้"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย "คุณธรรมนำความรู้ : หัวใจสะพายเป้" โดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดไร่ป่าธรรมภมุก จ.ตราด ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักว.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอก เคมี ได้รับทุนจากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (RSC)

Mrs. Sharon E. Lazaro นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน RSC Travel Grants for PhD Students and Early Career Scientists จากสมาคมเคมีประเทศอังกฤษ (the Royal Society of Chemistry, RSS) เป็นจำนวนเงิน 800 ปอนด์ เพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ the 8th Internati.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ) ถึง 28 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 60 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251 2. โครงก.... อ่านต่อ....

เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ นครศรีธรรมราช

ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เนื่องด้วยเกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมเส้นทางในการเดินทางในเขตภาคใต้ ทำให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จะประกา.... อ่านต่อ....

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษานักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

ทุนเรียน ป.โท ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ด้านอาหารปลอดภัย) ประจำปี 2560

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่า.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเคมี)

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039 สมัค.... อ่านต่อ....

นักศึกษาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 27 คนจาก 5 สถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ผลปรากฎว่า นักศึกษาม.... อ่านต่อ....

หลักสูตรปริญญา โท-เอก ฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039 ส.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA Walailak University Open Golf 2017" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหา.... อ่านต่อ....

ประกาศขายครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา ข่าวใหม่

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ ดังรายการต่อไปนี้ 1.ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 2.โต๊ะอ่านหนังสือสีไม้ ราคาตัวละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 3.โต๊ะอ่านหนังสือสีเทา ราคาตัวละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 4.โต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก ราคาตัวละ 1.... อ่านต่อ....

ไทยศึกษาฯ ม.วลัยลักษณ์ ชวนชมละครเวทีเรื่อง "รอย" ข่าวใหม่

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง “รอย” ซึ่งเป็นเรื่องราวของกาหลง เด็กสาวที่น่าจะมีชีวิตปกติธรรมดา แต่ด้วยมนตราบทนั้น นำพาเธอไปค้นพบอดีตของตนเอง ทั้งยังเข้าไปพัวพันกับความแค้น และการฆาตกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้าน ร่องรอยปริศนาและคำถามที่ว่าใครคือ"ฆาตกร"... .... อ่านต่อ....

เชิญชวนฝึกอบรมค่าย "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1" ข่าวใหม่

ด้วยโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1" ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเ.... อ่านต่อ....

ชมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาชิกชมมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) ร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ด้วยการให้อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในจังหวัดนั้นช่วยในการดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบอุทกภัยทันการณ์ ในส่วนของหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้ดำเนินการร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เ.... อ่านต่อ....

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล ศึกษาเรียนรู้การศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยภาพรวมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณบดี คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร.... อ่านต่อ....

สาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ แนะวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในที่พักอาศัยหลังน้ำลด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เริ่มคลี่คลายในหลายจังหวัด ประชาชนทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยที่โดนน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของประช.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทร.... อ่านต่อ....

การคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงาน "วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560" ซึ่งกำหนดจัด ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอไปยัง "ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มห.... อ่านต่อ....

วสันต์สตูดิโอ มอบเงิน 1 แสนบาทให้ม.วลัยลักษณ์นำไปช่วยเหลือน้ำท่วม

นายศักดิ์ชัย สุริยัน ผู้จัดการบริษัทวสันต์สตูดิโอ จำกัด เข้ามอบเงินจำนวน 1 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.วลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ห้องรับรองสภามหาว.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบไฟ

ประกาศปิดให้บริการอาคารพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบไฟทั้งหมดภายในอาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร โทร 5719 หรือโทร. 0939405297.... อ่านต่อ....

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำ “พุมเซ่” รุ่นประชาชนทั่วไป สายดำ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู.... อ่านต่อ....

ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016

ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016 ณ IKKie Arena Suratthani ซึ่งมีชมรมและสโมสรต่างๆ ในภาคใต้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันทั้งหมดมี 6 ประเภท แต่ละประเภทมีทั้งหมด 32 คู่ โดยชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาและ.... อ่านต่อ....

ขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ

เพื่อการบริหารจัดการและดูแลสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จึงขอปรับเปลี่ยนวันให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่,สระเล็ก) จากเดิมให้บริการทุกวัน หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ เป็น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 น. - 21.00 น. หยุด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ โดยกำหนดเริ่มหยุดในวันเสาร์ อาทิตย.... อ่านต่อ....

ประกาศ การขยายวันปิดบริการ ฟิตเนส-สปา

จากการประกาศปิดให้บริการงานฟิตเนสและสปาเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ฟิตเนส สปา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น บัดนี้การปรับปรุงในส่วนของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งไว้ในครั้งแรก ดังนั้นเพื่อการปรับปรุงในการให้บริการอย่างมีมาตรฐา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนางานด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจริญก้าวหน้าอย่างร.... อ่านต่อ....

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ตัวแทนทีมชาติไทยคว้าอันดับ 2 ประเภททีมผลัดผสม และอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ "SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016"

นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดีกรีทีมชาติไทย คว้าอันดับ 2 ประเภททีมผลัดผสม และอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ "SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016" ที่เมืองกูซิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 "เมืองฅอนเกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ชนิดกีฬา ดังนี้ - กีฬาเทนนิส ประเภททีมและบุคคล แข่งขันวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไ.... อ่านต่อ....

ผลการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559"

ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559" เนื่องในงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559" ขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หน้าหอพักลักษณานิเวศ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันใน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559"

ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามเซปักตะกร้อ หน้าหอพักนักศึกษา (หอ 5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทการแข่งขัน ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 (ค่าสมัคร 500 บาท).... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2.... อ่านต่อ....

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร สำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 002 นางสาวปานฟ้า พรหมแก้ว 004 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร 005 นางสาวศิริทิพย์ ชอบชูผล 006 นางสาวเกษวลี.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR)

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน นักสถิติ และนักวิจัย สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัดนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัต.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนใ.... อ่านต่อ....