ม.วลัยลักษณ์วิจัยสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานบริการสปาศรีวิชัย

ม.วลัยลักษณ์วิจัยสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานบริการสปาศรีวิชัย

Read More
ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

Read More
นักเรียน ม.ปลายประทับใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage พร้อมนำทริคความรู้ GAT PAT การทำ Port ไปใช้สมัครเรียนต่อ

นักเรียน ม.ปลายประทับใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage” พร้อมนำทริคความรู้ GAT PAT การทำ Port ไปใช้สมัครเรียนต่อ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์”

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ ท่าศาลาเมืองน่าอยู่ มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

Read More
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More
ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

Read More
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

Read More
ชาวมวล. พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชาวมวล. พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More
ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

Read More
TOP