สู่ทศวรรษที่ 3 ม.วลัยลักษณ์มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงรับใช้สังคม

สู่ทศวรรษที่ 3 ม.วลัยลักษณ์มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงรับใช้สังคม

Read More
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่

Read More
ศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปีมวล.ครั้งที่ 2

ศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปีมวล.ครั้งที่ 2

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัย

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างเครื่องกำจัดมอดในไม้ยางระดับอุตสาหกรรมเครื่องแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างเครื่องกำจัดมอดในไม้ยางระดับอุตสาหกรรมเครื่องแรกในประเทศไทย

Read More
งานฉลองความสำเร็จในโครงการ 1st International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2012

งานฉลองความสำเร็จในโครงการ 1st International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2012

Read More
อธิการบดีบอกกล่าว

อธิการบดีบอกกล่าว

Read More
เดิน-วิ่ง วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ในโอกาส 20 ปี มวล.

เดิน-วิ่ง วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ในโอกาส 20 ปี มวล.

Read More
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
สำนักวิชาการจัดการร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้

สำนักวิชาการจัดการร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้"

Read More
TOP