ม.วลัยลักษณ์ เดินทางร่วมการประชุม สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับประเทศสมาชิกกว่า 15 ประเทศในทวีปเอเชีย พร้อมขยายความร่วมมือ MOU กับ 3 สถาบันการศึกษาและวิจัยชื่อดังในมณฑลยูนาน ประเทศจีน

ม.วลัยลักษณ์ เดินทางร่วมการประชุม “สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้” ร่วมกับประเทศสมาชิกกว่า 15 ประเทศในทวีปเอเชีย พร้อมขยายความร่วมมือ MOU กับ 3 สถาบันการศึกษาและวิจัยชื่อดังในมณฑลยูนาน ประเทศจีน

Read More
นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

Read More
เภสัชฯ มวล. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จาก 19 สถาบัน ทั่วประเทศเข้าร่วม

เภสัชฯ มวล. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562” คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จาก 19 สถาบัน ทั่วประเทศเข้าร่วม

Read More
ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

Read More
โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบรถพยาบาลจาก บริษัท จ.วินิต จำกัด

โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบรถพยาบาลจาก บริษัท จ.วินิต จำกัด

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More
คณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

คณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

Read More
ปิดฉากอย่างอบอุ่น สุดประทับใจ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

ปิดฉากอย่างอบอุ่น สุดประทับใจ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

Read More
TOP