Health and Sports News

ขอเชิญชมและเข้าร่วม การแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018" ในงาน "วลัยลักษณ์เดย์" วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018" เนื่องในโอกาส ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ 26 ในงานวลัยลักษณ์เดย์ WU LAND OF GLORY ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018"

1. ใช้กติกาเซปักตะกรัอของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) รอบแรก รอบ 16 ทีมและรอบ 8 ทีม ทำการแข่งขัน 15 คะแนน สำหรับรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน 21 คะแนน ทีมที่ชนะต้องชนะ 2 ใน 3 เซ็ท
2. ประเภททีมเดี่ยวทั่วไปชายจำกัดตัวผู้เล่นทุกคนต้อง ขาว-ขาว ยกเว้นอายุเกิน 38 ปี หรือเกิดก่อน พ.ศ. 2522 ปล่อยหมดทุกตำแหน่ง
3. การเสริฟต้องเสริฟด้วยข้างเท้าเท่านั้น
4. ค่าสมัคร 500 บาท/ทีม เงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 3,000 2,000 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล สำหรับลำดับที่ 1-3
5. แข่งขันในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เริ่มการแข่งวันเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมัครได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทีมใดมาทำการแข่งขันล่าช้าเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในคู่นั้น
6. รับสมัครจำนวน 24 ทีม เท่านั้น ติดต่อสมัครได้ที่ อาจารย์ธรรมรง เอียดคง (อ.หรั่ง) Tel. 086-2747254
7. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะดำเนินการจับฉลาก และจัดทีมการแข่งขันและจะโทรศัพท์แจ้งให้ทุกทีมทราบในวันที่ 16 มีนาคม 2561
8. ชุดหรือเสื้อการแข่งขันต้องป็นแบบเดียวกันทั้งทีม
9. กรณีมีการประท้วง คำตัดสิน ให้สิ้นสุดที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018
10. กรณีอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018

หมายเหตุ ทุกปีที่ผ่านมา มีทีมที่สมัครแล้วไม่ได้มาทำงานแข่งขัน ทำให้ส่งผลกระทบกับตารางการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อยืนยันการสมัคร ให้แต่ละทีมยืนยันการสมัคร พร้อมด้วยการชำระค่าสมัคร ผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี นายธรรมรง เอียดคง บัญชีเลขที่ 828-0-28065-0

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ธรรมรง เอียดคง (อ.หรั่ง) Tel. 086-274-7254**

จัดโดย ศูนย์กีฬาและสุขภาพและชมรมกีฬาตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP