Education News

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61รับสมัครนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป ที่สนใจจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเพียงรอบละ 100 คน เท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: หากจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเต็มก่อนเวลาที่ระบุไว้ ทางโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จะปิดรับสมัครก่อนล่วงหน้าโดยลำดับรายชื่อผู้สมัครสอบจะยึดตามผู้สมัครที่โอนเงินเข้ามาก่อน

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 075-672247 หรือ 062-2426066

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP