News

เปิดให้บริการแล้ว Walailak Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ที่ม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (Walaialak Arena) และสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองรับการออกกำลังกาย ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของนักศึกษาและบุคลากร โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานแน่วแน่ในการมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในทางวิชาการ อย่างไรก็ตามในเรื่องของกีฬาถือเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยมีการพัฒนาสนามกีฬาต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างเต็มที่ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ณ วันนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการพัฒนาสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เช่น สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ สนามกรีฑา สนามเทนนิส 8 สนาม สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก นอกจากนี้ยังมีห้องฟิตเนต-ห้องซาวน่า พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการออกกำลังกายของนักศึกษาอย่างเต็มที่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและได้ดำเนินการปรับปรุงสนามอื่น ๆ รวมทั้งสระว่ายน้ำเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ บุคลากร นักศึกษา และประชาคมนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการจัดการแข่งกีฬาที่เป็นที่นิยมในระดับสากลมากขึ้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์กีฬาและสุขภาพจึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดสนามและจัดการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมกับพิธีเปิดให้บริการสระว่ายน้ำอย่างเป็นทางการขึ้นในวันดังกล่าว และจัดการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมวลัยลักษณ์โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 1 โดยมีทีมจากทั่วภาคใต้ สนใจเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมวีอาร์ 009 จากอำเภอทุ่งสง รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทไปครอง นอกจากนี้ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ยังได้กำหนดแผนการฝึกทักษะนักกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมระดับเยาวชนระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สนใจให้รักการเล่นกีฬาและดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จาก Facebook Fanpage ชื่อ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร.075-673000 ต่อ 5718-9ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP