Education News

ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ

ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ค้นหาตัวตนว่าเราเหมาะสมกับสายอาชีพนี้ไหม ในกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดทั้งกิจกรรมน้องๆ จะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วันค่าย วันที่ 26-27 มกราคม 2562


กิจกรรมในค่าย ประกอบด้วย

- กิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามจากสวนวลัยลักษณ์ด้วยรถไฟฟ้า ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ณ ศูนย์กีฬา เรียนรู้บรรยากาศการเรียนการสอนจริงผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันทันสมัย

- กิจกรรมฐานความรู้ ประกอบด้วย

1) การเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือขั้นพื้นฐาน
3) การเขียนโปรแกรมควบคุม IoT
4) การสร้างสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
5) การถ่ายรูปอย่างมืออาชีพโดยใช้มือถือ
6) การทดลองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี Virtual reality

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า (นักเรียนสายอาชีพ) ในทุกแผนการเรียน
2. มีความสนใจเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
3. สามารถพักค้างคืนได้

รับสมัครต้งแต่วันนี้ – 10 ม.ค. 2562
***รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น

สถานที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ค่าสมัคร
300 บาท (รวมค่าอาหาร 4 มื้อ ที่พักและเสื้อที่ระลึก) มีประกาศนียบัตรให้น้องๆด้วยนะคะ โดยใบเสร็จจากเงินค่าสมัครเข้าร่วมค่ายนี้ สามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้อีกด้วย

ข้อมูลการโอนเงิน

ชื่อบัญชี สิริวัจนา แก้วผนึก
เลขที่บัญชี 828-139-4056
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าศาลา
หมายเลขพร้อมเพย์ 089-6534715

ติดต่อสอบถาม

พี่กัญ พี่กุ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 075-672206-7
e-mail : ksirivaj@gmail.com
FB : www.facebook.com/Informaticswu

สมัครได้ที่

https://informatics.wu.ac.th/

ลิงค์รับสมัคร

*** หมายเหตุ การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/2018/11/06/ค่ายเด็กไลค์สาระ/

TOP