Health and Sports News

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม 2562 มีค่าใช้จ่ายคอร์สละ 1,200 บาท เรียน 10 ชม.

เวลาจะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 เรียนกับครูบ่าว * ครูนะ เริ่มเวลา 17.00 - 18.00 น.
ช่วงที่ 2 เรียนกับครูกาล * ครูพจน์ เริ่มเวลา 18.00 - 19.00 น.
***หยุดเรียน วันเสาร์ 1 วัน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สระว่ายน้ำ ม.วลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. โทร. 075-6730 - 000 ต่อ 5710 หรือ น้องกาล โทร. 064-2511229 ไอดีไล : jutarut1212


TOP