WU Campus Tour

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์สำนักวิชาต่าง ๆ พร้อมรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวนประมาณ 30 คน ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ Smart classroom ศาลจำลอง และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP