WU Campus Tour

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนร.ร.แสงทองวิทยา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมวิทย์สุขภาพ จำนวน 74 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่าง 6 – 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศและความรู้เปลี่ยนแปลงโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตาน้ำแห่งความรู้ โดยมีใจความสำคัญว่า อยากให้นักเรียนทุกคนมีความฝันเพราะความฝันจะช่วยผลักเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้ ผู้ประสบความสำเร็จบนโลกนี้หลายๆคนสำเร็จได้มักเกิดจากความฝัน เมื่อมีฝันแล้วพยายามทำฝันของตนเองให้เป็นความจริง (make the dream come true) ทั้งนี้หากอยากประสบความสำเร็จต้องรู้จักแสวงหาความรู้ อยากจะเป็นอะไร ชอบอะไร พยายามค้นหาตัวเองให้เจอ ทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุข แล้วชีวิตเราจะมีความสุขความสำเร็จมาจากการทำงานอย่างหนัก จะเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จก็ต้องขยันเรียน หนักเอาเบาสู้ หมั่นศึกษาหาความรู้เพราะความรู้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงประเทศและเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ยังได้แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำสำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาด้วย โอกาสเดียวกันนี้ คณบดี ผู้บริหารสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา ยังได้เรียนรู้ใน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “กว่าจะมาเป็น...อาจารย์ใหญ่” กิจกรรมเรียนรู้ กล้ามเนื้อ กระดูก และร่างสาธิต กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ไฟฟ้า RLC” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “แลปแพทย์ เรียนอะไร” ศึกษาเรียนรู้ “กว่าจะมาเป็น...ยา” กิจกรรมเยี่ยมชมเมืองมหาวิทยาลัย 9,000 ไร่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวนวลัยลักษณ์ รวมถึงเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ – กิจกรรมดูดาว ณ อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP