General News

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไหใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

โดยขบวนรณรงค์มีการถือป้ายรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปเลือกตั้ง ตั้งแต่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางถนนสายราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งเป้าหมายให้มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 80 % ขึ้นไป และมีบัตรเสียไม่เกิน 2 %ประมวลภาพ

TOP