Walailak-Day

ทีมสวนส้ม จากอำเภอปากพนัง คว้าแชมป์ตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งขันเซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น ณ อาคารพลศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและส่งเสริมกีฬา สุขภาพ โดยมีทีมแข่งขันเข้าร่วมทั้งหมด 23 ทีม จาก 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราชและกระบี่ เข้าร่วม

สรุปผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสวนส้ม จากอำเภอปากพนัง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลานสกา จากอำเภอลานสกา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสาบเสือ จากอำเภอทุ่งใหญ่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม กำแพงเมือง จากอำเภอเมือง โดยทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5000, 3000 และ 2000 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้เงินรางวัล 1000 บาท

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย ชลิตา แซ่จง และกัญญารัตน์ สุทธิภักดี นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP