General News

รพ.ศูนย์การแพทย์ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการผู้ป่วยใน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน24 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการผู้ป่วยใน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน24 ชั่วโมง นำทีมโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย พร้อมคณะทำงาน เดินทางออกหน่วยนอกเขตพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลนาเหรงเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และบุคคลากรของเทสบาลตำบลนาเหรงเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 30 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพอาทิเช่น วัดความดัน ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด และให้คำปรึกษาในด้านสุขภาพให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลนาเหรงซึ่งได้การรับตอบรับจากหน่วยงานเป็นอย่างดี


TOP