Current Students

Activities/Uni News

19/05/2562 09:30-10:00 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระทางสถานีวิทยุท่าม้าซิตี้เรดิโอ FM 88.00 MHz

18/05/2562 16:05-16:35 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระทางสถานีวิทยุกระจายสียงกองทัพภาคที่ 4 และเครือข่ายออกอากาศ AM 1044.00MHz

18/05/2562 16:05-16:35 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระทางสถานีวิทยุกระจายสียงกองทัพภาคที่ 4 และเครือข่ายออกอากาศ AM 1044.00MHz

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมโครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019) ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Erasmus+ “LIFE for SEA-ED” ข่าวใหม่

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เป็นทายาทเกษตรกร เข้าร่วมอบรมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รุ่นที่ 1

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธกส. จัดถนนคนเดินฟื้นฟูวิถีจีนแคะ (ฮากกา) ที่จังหวัดราชบุรี

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ LIFE for SEA-ED ในหัวข้อ VECBORN#1 Leishmaniasis & Filariasis

อบต.เทพราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2562

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่าย เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย/หญิง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ข่าวใหม่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 พ.ค.62

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ยกระดับมาตรฐานการเรียนด้านออกแบบด้วยระบบ BIM Technology สู่ตลาดงานในยุคศตวรรษที่ 21

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (SER2019)

นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 (ภาคใต้)

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการให้ความรู้ “คุณธรรมเชิงสัมพันธ์ กับการต่อต้านการทุจริต”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

ประกาศขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019)

สมาคมการค้าฯ และผู้แทน CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION SOUTHERN CORP.,LTD. เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

วิสาขบูชาโลก ข่าวใหม่

รายการโทรทัศน์ "ระเบียงใต้" ตอน ม.วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยชั้นนำสู่สากล ข่าวใหม่

ส่วนบริการกลาง ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม ชี้แจ้งถึงบทบาท หน้าที่ ความเป็นมืออาชีพ ทางด้านการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวใหม่

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมเรือนวลัยระหว่างรอดำเนินการซ่อมแซม

"ร่วมปั้นเชฟคุณภาพ!" สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานประกอบการในพื้นที่เกาะสมุย ณ โรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

English Drama Club ภูมิใจเสนอ ละครเวทีประจำปีครั้งที่ 6 เรื่อง "Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street"

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน"

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชเตือนระวังป่วยไข้เลือดออก เผยตั้งแต่ต้นปี 2562 ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด

บทความ “ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสี“ประดู่เกมส์” มุ่งเสริมสร้างสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน TENNIS WALAILAK DAY 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น" เนื่องในงาน WALAILAK DAY 2019

ขยายเวลางดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่) ถึงวันที่ 10 ก.พ. 62

งดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่ ) ชั่วคราว 1 วัน

สระว่ายน้ำ ( สระใหญ่) งดให้บริการชั่วคราว 1 วัน

ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ 14 จังหวัดภาคใต้แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อุทยานพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ วิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชม อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารปรีคลินิกของอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนร.ร.แสงทองวิทยา

ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาเรียนรู้การบริหารงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP