Current Students

Activities/Uni News

19/09/2562 08:30-21:00 โครงการค่ายครู ครั้งที่ 3

19/09/2562 08:30-17:00 ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาศึกษาดูงาน

19/09/2562 08:30-17:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

19/09/2562 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลาง ศูนย์การแพทย์ phase2

19/09/2562 13:00-17:00 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ศบศ.โครงการเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู "Next Gen Teacher Seed Camp 2019"

19/09/2562 18:00-21:00 ประชุมคณะกรรมการ TOR eOffice

ศูนย์บริการวิชาการ พร้อมตัวแทนคุณครูจาก 3 ผลงานตัวแทนภาคใต้ ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2562 (NECTEC-ACE 2019)

กิจกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” พื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จับมือกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาย่อย หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระบบ Thai MOOC

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเครือข่ายวิจัยรับใช้สังคมภาคใต้ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2”

Work shop การวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานเครื่อง Biosafety cabinet (BSC)

ศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคโลหิตจาง และตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และฟังบรรยายพิเศษ Research Talk: The superstitious journey of Thai lottery gamblers ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ก.ย.62

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Vareity GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ม.วลัยลักษณ์ มอบเงินหนุน Start Up แก่ผู้ประกอบการใหม่ และนักศึกษา มวล.

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ขอเชิญ น้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5

WEDA มอบทุน 30,000 บาท เริ่มต้นธุรกิจ "Walailak Master Coffee"

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ส.ค.62

“กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

การทดสอบโครงการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (WU-MIS) ได้เริ่มขึ้นแล้ว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช

การเปิดให้บริการศูนย์อาหารช่อประดู่ และย้ายร้านอาหารจากโรงอาหารกิจกรรมไปศูนย์อาหารช่อประดู่

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้และประกาศนียบัตรแสดงความยินดี ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานโดดเด่น

อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับการคัดเลือก "ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62"

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญนักศึกษา มวล. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาต้านภัยยาเสพติด 10 สถาบันเมืองคอนเข้าร่วม ข่าวใหม่

แจ้งงดให้บริการอาคารกีฬาแบดมินตัน (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2562

อาจารย์ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์จัดเดินวิ่ง Fun Run ในงาน IMT-GT ครั้งที่ 21

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขัน“WU TENNIS 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคในน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาจีน) สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 2019 เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP