Current Students

Activities/Uni News

23/01/2563 08:30-20:00 อบรมปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 3/2563 ห้

23/01/2563 08:30-16:30 ประชุมเครือข่ายระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาคีเพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวานฯ

02/12/2562 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศศูนย์การแพทย์

23/01/2563 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

23/01/2563 13:00-16:00 สัมมนา Credit Risk SCoring

23/01/2563 13:00-19:00 สัมมนาและปัญหาพิเศษ

23/01/2563 15:00-17:00 ประชุมหารือเรื่องการตรวจสอบการรับเหมาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

23/01/2563 18:00-20:00 สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร MIT

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือ Middlesex InsightsX Lab: Applied Data Analytics และRobotechXLab ในการพัฒนางานวิจัยด้านโลจิสติกส์ ข่าวใหม่

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker และ Panel Discussion ในงาน 5th International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science ข่าวใหม่

บ้าน สทก...สู่ปีที่ 28 ปีแห่งความรุ่งโรจน์ ขอเชิญลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมงานสัมมนา เรื่อง Medical and industrial applications of marijuana, hemp and kratom ข่าวใหม่

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ข่าวใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์” ข่าวใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาสูตรอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินงานโครงกา ข่าวใหม่

เกษตรกรเชิงรุกบุกแลปหมอพืช ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563

ศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ เครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ข่าวใหม่

นักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมค่ายวิชาการและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ WU Master Chef Junior & Boot Camp 2020

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

ศูนย์ SMILE & SMART CENTER ให้การต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิเข้าศึกษาดูงาน

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ม.ค..63

นักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ OCC60-348 Industrial Hygiene II สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านต่างๆ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

คณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีร่วมอาสาทำความดีในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ข่าวใหม่

๑๔ กุมภา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” ณ ลานธรรม ม.วลัยลักษณ์

สำนักงานคณบดี สำนักวิชาการจัดการ จัดสัมมนานอกสถานที่ Sichon Goodwill อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16-17 ม.ค. 2563

งดใช้ระบบ MIS

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย UTHM ประเทศมาเลเซีย

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ฟรี!!!

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (จักรยาน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (เทนนิส) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Aerobic Dance For Health ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบควบคุมอัตโนมัติ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับและบริการและพนักงานบริการทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขายและบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TOP