Current Students

Activities/Uni News

22/06/2561 09:00-12:00 ประชุม WU Forum ครั้งที่ 2

22/06/2561 17:30-18:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (สวศ.) จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ข่าวใหม่

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดกิจกรรม “24: นครศรีธรรมราช” จัดทำบทความวิจัยส่งวารสารใน 24 ชั่วโมง ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ Walailak J Sci & Tech จัดการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ISI-Scopus” ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน” กวีและนักเขียนชาวใต้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 : ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง” ข่าวใหม่

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project”

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย จัดอบรม “การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ (แบบครบวงจร) ครั้งแรกของภาคใต้”

Scopus จัดให้ Walailak Journal of Science and Technology อยู่ในลำดับที่ 75 จาก 115 วารสารกลุ่ม Multidisciplinary

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ก.ค.61 ข่าวใหม่

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

นักเรียนจากศูนย์ สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ข่าวใหม่

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Dr. Kaliyamoorthy Kalidasan มหาวิทยาลัย Annamalai และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัย Yangoon

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 15 มิ.ย.61

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ข่าวใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะผู้บริหารและเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลตรัง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าสาธารณสุข ครั้งที่ 1"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริเวณด้านหน้าสนามฟุตซอล)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นายอำเภอท่าศาลาหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหาร มทร.กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในโอกาสที่นักศึกษาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน 100%

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย แชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมส่งกำลังให้ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"

ประกาศงดให้บริการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(คอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ทั่วไป) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Scholarships

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

นักศึกษาวลัยลักษณ์รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

TOP