ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยม ร.ร.กัลยาณีฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพ ม.วลัยลักษณ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยม ร.ร.กัลยาณีฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพ ม.วลัยลักษณ์

Read More
มวล.- นิด้า ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์

มวล.- นิด้า ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์

Read More
นักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 33 ประเทศ ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดที่อ.ขนอม

นักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 33 ประเทศ ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดที่อ.ขนอม

Read More
มวล.จัดค่าย Cultural Camp ครั้งที่ 2 มุ่งสร้างทูตทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงไทยสู่สากล นักศึกษา 33 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

มวล.จัดค่าย Cultural Camp ครั้งที่ 2 มุ่งสร้างทูตทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงไทยสู่สากล นักศึกษา 33 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือองค์การเภสัชกรรม ลงนามเอ็มโอยู ร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์จับมือองค์การเภสัชกรรม ลงนามเอ็มโอยู ร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

Read More
มวล. เยือน ม.มหิดล หารือความร่วมมือศูนย์การแพทย์ และการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มวล. เยือน ม.มหิดล หารือความร่วมมือศูนย์การแพทย์ และการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read More
อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ จำนวน 10 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ จำนวน 10 ล้านบาท

Read More
ม. วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ม. วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ สนองตอบนโยบายประเทศนำพาไทยสู่ Medical Hub

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ สนองตอบนโยบายประเทศนำพาไทยสู่ Medical Hub

Read More
TOP