ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

คณบดี สนว.สหเวชศาสตร์ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ในมวล."

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสุดรัก ช่างเรือ นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นายกสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ในมวล." .... อ่านต่อ....

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ ชื่นชมคุณค่าและแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/2560 ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการ.... อ่านต่อ....

WU to School อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ และสายศิลป์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชม มวล.

ส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการ WU to School โดยได้รับสนใจจากอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ และสายศิลป์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวนกว่า 550 คน เข้าร่วมฟังบรรยายข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้.... อ่านต่อ....

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน ร่วมรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน”

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 โดยพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวิจัยการพัฒนาการผลิตไม้ยางพาราแ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ดร. วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมร.... อ่านต่อ....

ประชุมสัมมนานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้รู้จัก พบปะพูดคุยแล.... อ่านต่อ....

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 (ปีทางบัญชีประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่ http://saving.wu.ac.th/?p=558.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในสัปดาห์วันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00-16.00 น. โดยชิงรางวัลทุนการศึกษาดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 3,00.... อ่านต่อ....

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมระบบการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และงานบริการกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่คณะบุคลากร ส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางสาวยุวยงค์ หงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย.... อ่านต่อ....

คณบดี สำนักวิชาการจัดการ มวล.ต้อนรับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 30 คน นำโดย ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดี ศึกษาดูงาน "ระบบการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดี และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวัน.... อ่านต่อ....

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ เป็นอย่างมากในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา จึงได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ ใน.... อ่านต่อ....