ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ กับงานสนองพระราชดำริในหลวง" ข่าวใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ กับงานสนองพระราชดำริในหลวง" ออกอากาศสด ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ.... อ่านต่อ....

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ข่าวใหม่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการแสดงออกซึ.... อ่านต่อ....

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ 2561 ข่าวใหม่

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป ที่สนใจจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ รอบ1/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ รอบ2/61 จัดสอบวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ รอบ3/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 .... อ่านต่อ....

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์จงสุข คงเ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เนื่องในโอกาส.... อ่านต่อ....

ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak" ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 42 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร.... อ่านต่อ....

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบ.... อ่านต่อ....

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการรับรองจาก อบก. (องค์กรมหาชน) ให้เป็นห้องสมุด Carbon Neutral แห่งแรกในภาคใต้

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแสดงว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลดลง ทั.... อ่านต่อ....

นักศึกษา-บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบ้านเมืองสะอาด ตามนโยบายของจังหวัด โดยร่วมรับผิดชอบในพื้นที่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมดนตรีในสวน “Pride of Walailak” เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 การแสดงดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑ.... อ่านต่อ....