ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนประเภทรับตรงรอบที่ 4 และประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีนโยบายให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 4 และประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์นั้น มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านกา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เรียน ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง 21 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2560 การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 1. ศูน.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ที่ได้ผ่านการพิจารณารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญ.... อ่านต่อ....

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (แบบ 2.2) 1. นายกฤตติน ศรีสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2) 1. นางสาวธนัชพร กันไ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญน้องๆ ม.4-5-6 เข้าร่วมกิจกรรม workshop ลองของ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเชิญชวนน้องๆ ม.4-5-6 เข้าร่วมกิจกรรม workshop ลองของ ในวันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารวิชาการ 6 มาร่วมซึมซับบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ชมนิทรรศการของสำนักวิชาสถาปัตย์ฯ สนุกกับ workshop และสัมผัสประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ ผู้สนใจสามารถเล.... อ่านต่อ....

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรร.... อ่านต่อ....

สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2564)

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีมติให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นั้น เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ขยายเวลาการสมัครจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สำ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "English Program Senior Project Exhibition & Presentation 2016 "

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "English Program Senior Project Exhibition & Presentation 2016 " การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ - วันที่ 6-9ม.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 20 มิ.ย.60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 60 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธ.... อ่านต่อ....

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00- 12.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการปฐมนิเทศ รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการลงทะเบีย.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการ 2560 จำนวน 60 คน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เปิดรับสมัครทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าศาล.... อ่านต่อ....