ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA ถึง 30 ธ.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2560 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -30 ธ.ค. 60 หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรก.... อ่านต่อ....

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ เชิญชมละครเวที “มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน”

“มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน” ละครเวทีเรื่องใหม่จากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องราวของตำรวจที่ต้องไขความลับในคดีปริศนา และไขปัญหาเรื่องหัวใจไปพร้อมกัน โดยละครจะเปิดม่านการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไท.... อ่านต่อ....

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health Literacy Conference : Health Literacy and Population Health

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 14 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health L.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 34 สถานประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝีก Work-based Learning

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) สนับสนุนโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning: WBL) รุ่นที่ 5 ระหว่างสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ และ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ http://entry.wu.ac.th/download/result_doctor_MMI.pdf ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศดังกล่าว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดส่ง.... อ่านต่อ....

ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Inbound Exchange Students) โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จาก UPM และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) เข้าร่วมโครงการ กว่า 40 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด.... อ่านต่อ....

เชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand โดย Prof.Dr.Craig J.Reynolds บรรยายเป็นภาษาไทย-อังกฤษ การมองประวัติศาสตร์สังคมภาคใต้ผ่านบทบาทตำรวจของ "ขุนพันธรักษ์ราชเดช" วันพุ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KICSS2017

นางสาวเกสรา เพชรกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง "Thai Question Answering System in Diabetes Using Logical Co-Ope.... อ่านต่อ....

นักศึกษาสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conference

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไปนำเสนอแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand Internatio.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA บัดนี้ถึง 30 พ.ย.60 เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 60 (เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความร.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษากว่า 2,680 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ใน 12 สำนักวิชา จำนวน 2,680 คน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 145 ทุน อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

นักศึกษามาเลย์-อินโด เรียนรู้ประเพณีลอยกระทงที่ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของไทย ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ และนักศึกษาโครงการ International Buddy และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันสอนการทำกระทงจากใบตอง ให้แก่.... อ่านต่อ....