ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวเพชรตยา สิทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก UPM ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจ.... อ่านต่อ....

รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ กรณีไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ และต้องไปศึกษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2560-2561 ทำให้ไม่สามารถไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกได้นั้น ขอให้นักศึกษามาดำเนินการขอผ่อนผันศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ที่พี่ปอม ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้.... อ่านต่อ....

ขยายเวลาส่งคืนชุดดครุย

จากกำหนดการส่งคืนชุดครุยเดิมวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปิดรับคืนถึงเวลา 20.00 น. และวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.00 น. ขอเปลี่ยนกำหนดการส่งคืนชุดครุยเป็น วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปิดรับคืนถึงเวลา 21.00 น. และในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ติดต่อสอบถา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 15 ต.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เข้าเรียนเดือนพฤศจิกายน 2560) บัดนี้ - 15 ต.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ติดต่.... อ่านต่อ....

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติงานต่างประเทศ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเท.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัต.... อ่านต่อ....

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2560 2. บริการที่พักโดยไม่คิด.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรีพร ชมบุญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ "ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”(Effects of Caregiver’s Discharge Education for Acute Febrile Ill.... อ่านต่อ....

กำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ (กรณีเช่าตัดและเช่าชุด) สามารถส่งคืนชุด.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ป.... อ่านต่อ....