ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บริหารจากมูลนิธิ Fulbright Thailand

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กิจการนานาชาติ ให้กา.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA บัดนี้ถึง 20 ก.ย.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เปิดเรียนปลายเดือนตุลาคม 2560) บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัม.... อ่านต่อ....

Two Walailak University Students Participated in the 8th USLS at UN Bangkok

During 1 – 7 August 2017, two Walailak University students participated in the 8th University Scholars Leadership Symposium at the United Nations, Bangkok, Thailand, organized by the Humanitarian Affairs United Kingdom. Attended by 907 young leaders from 78 countries, the 8th USLS aimed to provide t.... อ่านต่อ....

การบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองเอเชียตะวันออก(จีน-ญี่ปุ่น)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองเอเชียตะวันออก(จีน-ญี่ปุ่น)" โดย รศ.ดร.ปิยดา ชลวร อาจารย์ประจำคณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยเทนหริ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาก.... อ่านต่อ....

นักศึกษา 12 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมที่ ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 4 (ภาคใต้) โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้นำนักศึกษาจาก 12 สถาบันทั่วภาคใต.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 31 ส.ค.60 ศึกษา ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 บัดนี้ - 31 ส.ค. 60 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่.... อ่านต่อ....

นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล

นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes ในงานประชุม The 6th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC6) ณ Melbourne Convention and Exhibition C.... อ่านต่อ....

นักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าตำแหน่งตัวแทนภาคใต้ การประกวด Top model Thailand 2017

นายสยามรัฐ ตติยานนท์ (แทนไท) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายวิจักษณ์ แซ่เอี่ย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาเดียวกัน คว้ารางวัล Top Runway และ Outstanding Personality การประกวด Top Model Thailand 2017 รอบออดิชั่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้น.... อ่านต่อ....

นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. ทุนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 1) นายยุรฉัตร จันปฐมพ.... อ่านต่อ....

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมหานคร

นายกาญจนพงศ์ รินสินธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอาเซียนศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมห.... อ่านต่อ....

น.ศ. ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 ร่วม กิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจของชมรมและสโมสรต่างๆ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่า.... อ่านต่อ....

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จากจำนวนผู้สมัครกว่า 700 คน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes ภายใต้หัวข้อ Civic Engagement ระหว่างวันท.... อ่านต่อ....