ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

WU To School : คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนนางสาวรัชนก เชาระกำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรี.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนายธิติ รัตนาคม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อ.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัย จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง 550 ต้น บนสัญลักษณ์ เลข ๙ เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ณและเพื่อให้ดาวเรืองบานพร้อมกันทั่วประเทศ ทันช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้.... อ่านต่อ....

ชมทุ่งทานตะวันกว่า 80 ไร่ ที่วลัยลักษณ์ WU Land of Glory

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญพี่น้องอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ชมความสวยงามของดอกทานตะวันที่ส่องประกายเหลืองอร่ามบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ สมกับเป็นดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory ทุ่งทานตะวันประชันดอกอร่ามเหลือง .... อ่านต่อ....

แจ้งปิดเส้นทางจราจรเพื่อการจัดกิจกรรม "วลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 1"

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพร่วมกัับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม "วลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 1" ขึ้น ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนวิชา GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และ SRE-100 กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะ ตลอดทั้งนักศึกษาทุกชั้นปีแล.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานประกาศผลการประกวดหนังสั้น “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตต.... อ่านต่อ....

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "ม.วลัยลักษณ์กับศักยภาพการมีงานทำของบัณฑิต งบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 61" เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ .... อ่านต่อ....

โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงครามและโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงครามและโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อ.... อ่านต่อ....

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ จัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมโหวตหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

ขอเชิญร่วมโหวตหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 37 คน จากโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเยี่ยมชมแหล่งเรียนในในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.30 น. โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศษลวงศ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนในในมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รอ.... อ่านต่อ....