ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 14 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีกา.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30ตุลาคม 2560(ขึ้น11ค่ำ เดือน 12) ณ วัดแสงแรง ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนบำรุงวัด อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตล.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ กับงานสนองพระราชดำริในหลวง"

ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ กับงานสนองพระราชดำริในหลวง" ออกอากาศสด ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ.... อ่านต่อ....

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการแสดงออกซึ.... อ่านต่อ....

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ 2561

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป ที่สนใจจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ รอบ1/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ รอบ2/61 จัดสอบวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ รอบ3/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 .... อ่านต่อ....

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์จงสุข คงเ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เนื่องในโอกาส.... อ่านต่อ....

ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak" ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 42 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร.... อ่านต่อ....

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบ.... อ่านต่อ....