ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2555 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/f.... อ่านต่อ....

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและชมรมช่วยเหลือและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดแบบยั่งยืน ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อน้องที่ติดเชื้อHIV

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและชมรมช่วยเหลือและแก้ปัญหา สุนัขและแมวจรจัดแบบยั่งยืน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆที่ติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเห็นความสำคัญของการกินยาให้ตรงเวลา เพราะหากเด็กๆไม่ยอมกินยาหรือกินยา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันนักข่าว" ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเนื่องในวันนักข่าว (5 มีนาคม) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นครศรีฯคนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าแสดงความยินดีกับคุณยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกอบกิจคอนกรีต ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

ขอบคุณวิทยากร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อองค์กร) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างมาตรฐานงานขององค์กร เรื่อง "ศิลปะการให้บริการ.... อ่านต่อ....

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาตินครศรีธรรมราช

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาตินครศรีธรรมราช พุธ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วันมาฆบูชาเวียนมาถึง วันที่พุทธศาสนิกนึกคำนึง สิ่งลึกซึ้งพุทธรรมฉ่ำโลกา พระพุทธองค์ทรงนำคำสอนพิสุทธิ์ เป็นการจุดธรรมรังสีในยิหวา พุทธสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์พงศ์พุทธา เฝ้าพระสัมมาพระสัมพุทธโคดม แต่ละองค์ทรงบวชให้ทั้งสิ้น เอหิภิข.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ ตัน " โดย คุณตัน ภาสกรนที สำรองที่นั่งด่วน มีจำนวนจำกัด

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดทางธุรกิจให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ และได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ภายใต้บริบทของการแข่งขันในปัจจุบ.... อ่านต่อ....

ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 5 ณ รร.อำมาตย์พิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือ ร้านอาศรมยาวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ เพื่อให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพแก่น้องๆ นักเรียนจำนวนประมาณ 100 คน ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "ยาน่ารู้ ..ที่อาจจะยังไม่รู้".... อ่านต่อ....

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดี ศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป "ภาพรวมงานประกันคุณภาพ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานระบบงานบัณฑิตศึกษา

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น..... อ่านต่อ....

เชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (๙.๐๐ น. เริ่มพิธี)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และชมรมกัลยาณชนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้เคารพ บูชา ศรัทธาทวดตุมปัง(ทวดทุกทวดที่รักษาโบราณสถานตุมปัง และชาวไทยบุรีและท่าศาลา) เข้าร่วมพิธีทำบุญหรือยกปิ่นโตถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวัน.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องใ.... อ่านต่อ....