ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดของศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ มีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ 1.1 จอคอมพิวเตอร์ กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อจอ 130 บาท 1.2 CPU สภาพสมบูรณ์ กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 150 บาท 1.3 เครื่องสำรองไฟขนาดเล็ก กำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อเครื่อง 50 บาท 1..... อ่านต่อ....

๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ฉัตรมงคลกษัตริย์ไทยสยามงามเหลือแสน องค์ภูมิพลฯ บรมราชาภิเษกเอกด้าวแดน ประหนึ่งแม้นองค์นารายณ์กรายพระองค์ ถึง ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ครบ ๖๒ พระพรรษางามระหงษ์ บุญแผ่นดินปฐพินสยามงามดำรง ขอพระองค์ประทับอยู่คู่ไทยเทอญ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์.... อ่านต่อ....

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมสวดพระมาลัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมสวดพระมาลัย โดยการทำหนังสือเรียนการสวดพระมาลัยและจัดทำเว็บไซต์ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโ.... อ่านต่อ....

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้ดำเนินการช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้ช่วยดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (OSM:The Office Strategy Managemant) การปรับปรุงในครั้งนี้ จะทำให้การเผยแพร่สารสนเทศของ OSM นั้นทำได้ง่าย.... อ่านต่อ....

เชิญชวน ร่วม พิธีหว่านข้าว วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีหว่านข้าว ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณแปลงนา ด้านทิศเหนือของสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา กิจกรรม ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. นักศึกษาเดินทางจากอาคารไทยบุรีถึงบริเวณแปลงนา ๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น. แนะนำข.... อ่านต่อ....

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักกีฬา

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬาบุคลา.... อ่านต่อ....

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ พัทลุงดูงานสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 32 คน ศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอน การก่อตั้งศูนย์การแพทย์และการบริการทางการแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค .... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมรำวงเวียนครกคืนวันที่ 20 เมษายน 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 ร่วมรำวงเวียนครก คืนวันที่ 20 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหอพักลักษณานิเวศ 5 ส่วนการร้องคาราโอเกะ คืนวันที่ 22 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศูนย์อาหารกลางคืน.... อ่านต่อ....

ชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดหลักสูตรนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต) เปิดสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภูเก็ต ระหว่าง.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันลีลาศขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนผู้ส.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชม มวล.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 21 คน นำโดย นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้น 2 ห้อง PBL ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ห้องเสริมทักษะทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมและสังเกตก.... อ่านต่อ....