ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการรับรองจาก อบก. (องค์กรมหาชน) ให้เป็นห้องสมุด Carbon Neutral แห่งแรกในภาคใต้

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแสดงว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลดลง ทั.... อ่านต่อ....

นักศึกษา-บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบ้านเมืองสะอาด ตามนโยบายของจังหวัด โดยร่วมรับผิดชอบในพื้นที่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมดนตรีในสวน “Pride of Walailak” เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 การแสดงดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (ซ้อมใหญ่) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น..... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม "มวล.ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ" ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ร่วมกิจกรรม มวล.ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ" ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม "มวล.ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ" ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแท.... อ่านต่อ....

WU To School : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

https://www.facebook.com/jutamart.mcot/videos/1592179724181725/ ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยลักษณ์ และนายพิเชฐ กรดกางกั้น เจ้าหน้าที่ฝ่าย.... อ่านต่อ....

เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ "ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าพัฒนาไม่หยุด บัณฑิตมีงานทำ 98%"

ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าพัฒนาไม่หยุด บัณฑิตมีงานทำ 98%" ออกอากาศ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายกา.... อ่านต่อ....

แจ้งผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดระบบร้านค้า (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ได้จัดประชุมในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ คุณแสงเดือน ยอดแก้ว เบอร์ติดต่อ 086-7454429 ทั้งนี้หากผู้ใดมีความประสงค์จะจำหน่ายสิน.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เ.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนางสาวต่วนอัสวีนี อาเบะ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอ.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนางสาวต่วนอัสวีนี อาเบะ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ม.วลัยลักษณ์ การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561" ออกอากาศสด ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ.... อ่านต่อ....