ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

WU To School : คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนายนิติรัฐ ปนัดสาโก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอ.... อ่านต่อ....

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเชิญร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินการของประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการ.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนายศักดา ไชยภาณุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมือง.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี และนางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมพูดคุยในรายก.... อ่านต่อ....

WU To School : อาจารย์ทวีพร คงแก้ว อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีพร คงแก้ว อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม ประธานสโมสรนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ และนายกฤษณ์ กนกวิจิตร ประธานสโมสรนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ร่วมพูดคุยใน.... อ่านต่อ....

WU To School : ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp 2017 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวั.... อ่านต่อ....

WU To School : คณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ในมวล..... อ่านต่อ....

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 จำนวน 122 คน ศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น..... อ่านต่อ....

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาดูงาน “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน “การเรียบนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การบร.... อ่านต่อ....

คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบปะคณาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยา.... อ่านต่อ....

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการเงิน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ ในงาน “ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุ.... อ่านต่อ....

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช นับเนิ่นนานโบราณกาลอันลับลิบ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบได้สร้างสรรค์ บรรพชนคนไทยสยามใต้ได้ร่วมกัน คิดกิจกรรมสัมพันธ์นั้นงดงาม ทำบุญให้บรรพชนที่ทนทุกข์ ในเปตภูมิไร้สุขดั่งคุกหนาม ต้องเจ็บปวดรวดเร้าเช้าย่ำยาม ด้วยกรรมตามติดตัวทำชั่วมา เมื่อมีชีวิตไม่เชิดชูลบหลู่พระ ใช้ว.... อ่านต่อ....