ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เครือข่าย สกอ.ภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2561

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดเครือข่ายสถาบันอุดมภาคใต้ตอนบน ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอโครงการ/เอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงกา.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้.... อ่านต่อ....

มวล.ร่วมกับวช. จัดอบรมยกระดับมาตรฐานการวิจัยฯ

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (.... อ่านต่อ....

10-11 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=3763 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได.... อ่านต่อ....

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียน

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 12 สถาบัน และวิทยาเขต ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 1 เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยว.... อ่านต่อ....

การบรรยายสาธารณะ มองการเมืองภาคใต้ ผ่านหนังสือ เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์-สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ THIRDSPACE จัดให้มีการบรรยายสาธารณะ เรื่อง มองการเมืองภาคใต้ ผ่านหนังสือ เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม การเมือง โดยผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาส.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย “กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษ.... อ่านต่อ....

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งงานวิจัยในการนำเสนผลงานระดับชาติ

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่.... อ่านต่อ....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 14

หน่วยวิจัยการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีและการคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 14 (The 14th Thai Summer School of Computational Chemistry, 14th TS2C2)" ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่.... อ่านต่อ....

มวล.-สกอ.-เครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดเวิร์คช้อปหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบสหกิจศึกษา ระหว.... อ่านต่อ....

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งงานวิจัยในการนำเสนอผลงานระดับชาติ

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่าย ค.... อ่านต่อ....

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาบนเวที Highlight Stage ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเวที Highlight Stage โดยร่วมนำเสนอผลงานและเสวนาผลลัพธ์ของโครงการ “การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เคร.... อ่านต่อ....