ข่าวเด่น

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันติด Tag หมายเลขต้นยางนา จำนวน ๑,๐๗๔ ต้น

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันติด Tag หมายเลขต้นยางนา จำนวน ๑,๐๗๔ ต้น

Read More
อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ อวยพรปีใหม่ 2563 ขอให้ชาววลัยลักษณ์ มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จ

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ อวยพรปีใหม่ 2563 ขอให้ชาววลัยลักษณ์ มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จ

Read More
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2562 ร่วมอวยพร 85 ปี ท่านนายกสภาฯ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2562 ร่วมอวยพร 85 ปี ท่านนายกสภาฯ

Read More
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงานสัมมนาประจำปีของ Open Edutainment ประเทศจีน

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงานสัมมนาประจำปีของ Open Edutainment ประเทศจีน

Read More
ม.วลัยลักษณ์ และ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ และ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Read More
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

Read More
คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

Read More
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

Read More
TOP