ข่าวเด่น

เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

Read More
ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับอดีต รมต. กระทรวงสาธารณสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับอดีต รมต. กระทรวงสาธารณสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ

Read More
ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยคุณภาพ

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยคุณภาพ"

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

Read More
ขอแสดงความยินดีกับ 2 ทีม Startup คว้าเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ 2 ทีม Startup คว้าเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัด ค่ายครอบครัวพอเพียง เรียนรู้แนวทางพระราชดำริ ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง

ม.วลัยลักษณ์จัด "ค่ายครอบครัวพอเพียง" เรียนรู้แนวทางพระราชดำริ ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง

Read More
นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม (ออกแบบบรรจุภัณฑ์-สื่อประชาสัมพันธ์) ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เซรามิกหมู่บ้านจุฬาภรณ์

นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม (ออกแบบบรรจุภัณฑ์-สื่อประชาสัมพันธ์) ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เซรามิกหมู่บ้านจุฬาภรณ์

Read More
อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Read More
นศ.นิติ มวล. คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศ

นศ.นิติ มวล. คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศ

Read More
นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

Read More
TOP