ข่าวเด่น

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน" ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
ขอเชิญชมเทปรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!

ขอเชิญชมเทปรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!"

Read More
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

Read More
นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัล the winner of the best oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Read More
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

Read More
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ : การพัฒนาไปสู่ความเป็นครูและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ : การพัฒนาไปสู่ความเป็นครูและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

Read More
สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว VR ท่องเที่ยวนครศรีฯ แห่งแรกของภาคใต้

สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว VR ท่องเที่ยวนครศรีฯ แห่งแรกของภาคใต้

Read More
อธิการบดีเผย 9 ยุทธศาสตร์พัฒนา ม.วลัยลักษณ์

อธิการบดีเผย 9 ยุทธศาสตร์พัฒนา ม.วลัยลักษณ์

Read More
TOP