ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่21

ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่21

Read More
ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๑๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๑๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาร่วมงาน IMT-GT ครั้งที่ 20 ที่มาเลเซีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ‘ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย’

ม.วลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาร่วมงาน IMT-GT ครั้งที่ 20 ที่มาเลเซีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ‘ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย’

Read More
ประมวลภาพพิธีเปิดและการแข่งขันเทนนิส WU TENNIS 2018

ประมวลภาพพิธีเปิดและการแข่งขันเทนนิส WU TENNIS 2018

Read More
เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ Smart Pharmacists 2020 พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21

ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Read More
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More
TOP