ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนน 4.66 ระดับดีมาก จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนน 4.66 ระดับดีมาก จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

Read More
นักศึกษา เทคโนฯ เกษตร มวล. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดไอเดียนวัตกรรมเกษตร

นักศึกษา เทคโนฯ เกษตร มวล. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดไอเดียนวัตกรรมเกษตร

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารม.สงขลานครินทร์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารม.สงขลานครินทร์

Read More
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ม.วลัยลักษณ์ จัด Eating Corn@Walailak พร้อมผุดโครงการปลูกทุเรียน มังคุด สละ มะพร้าวน้ำหอม เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบการแปรรูปให้แก่เกษตรกรในอนาคต

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ม.วลัยลักษณ์ จัด Eating Corn@Walailak พร้อมผุดโครงการปลูกทุเรียน มังคุด สละ มะพร้าวน้ำหอม เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบการแปรรูปให้แก่เกษตรกรในอนาคต

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF พร้อมเร่งรัดศูนย์การแพทย์เปิด 120 เตียงปลายปี 2563

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF พร้อมเร่งรัดศูนย์การแพทย์เปิด 120 เตียงปลายปี 2563

Read More
Huawei ร่วมกับ ARIT ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย 'Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

Huawei ร่วมกับ ARIT ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย 'Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับมหาวิทยาลัย Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา-วิจัยร่วมกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับมหาวิทยาลัย Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือ แลกเปลี่ยนนักศึกษา-วิจัยร่วมกัน

Read More
ตาล-คราม ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 61

ตาล-คราม ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี 61

Read More
ม.วลัยลักษณ์ก้าวหน้าอีกขั้น 6 อาจารย์ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ม.วลัยลักษณ์ก้าวหน้าอีกขั้น 6 อาจารย์ ได้รับการรับรองจาก UKPSF

Read More
มวล.จัดค่าย WOW! WU Sci มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

มวล.จัดค่าย WOW! WU Sci มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

Read More
TOP