ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือกับประเทศจีน จัดประชุมพิเศษ The Belt and Road China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum ภายใต้หัวข้อ The Development of Online Education in the AI Era,

ม.วลัยลักษณ์จับมือกับประเทศจีน จัดประชุมพิเศษ “The Belt and Road” China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum ภายใต้หัวข้อ “The Development of Online Education in the AI Era,”

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ “มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ”

Read More
27 ปี เทคโนเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบัณฑิตก้าวทันโลก

27 ปี เทคโนเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบัณฑิตก้าวทันโลก

Read More
หลักสูตรทันตแพทย์และสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้ว

หลักสูตรทันตแพทย์และสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้ว

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS63 รอบ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS63 รอบ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

Read More
ดร.เตช บุนนาค และคุณนงนุช เพ็ชรรัตน์ บรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

ดร.เตช บุนนาค และคุณนงนุช เพ็ชรรัตน์ บรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (OKRs)

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (OKRs)

Read More
รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63 @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Yokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น

เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Yokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น

Read More
TOP