ข่าวเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือ เบทาโกร ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ม.วลัยลักษณ์จับมือ เบทาโกร ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

Read More
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการ GLOBE สหรัฐอเมริกา

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการ GLOBE สหรัฐอเมริกา

Read More
ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีอุปการะคุณ และสื่อมวลชนส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีอุปการะคุณ และสื่อมวลชนส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค

Read More
อธิการบดี สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนราชการและบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อธิการบดี สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนราชการและบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Read More
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี อวยพร 84 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี อวยพร 84 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย

Read More
ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยชั้นนำสู่สากล

ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยชั้นนำสู่สากล"

Read More
ผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปรากในการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปรากในการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

Read More
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
TOP