ข่าวเด่น

อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

Read More
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 /2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 /2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เจเอสพี ลงนามพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เจเอสพี ลงนามพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Read More
ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574,300 บาท

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574,300 บาท

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน

Read More
นักศึกษาปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ในงานประชุมวิชาการ RUCA 2018

นักศึกษาปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ในงานประชุมวิชาการ RUCA 2018

Read More
นักศึกษาเภสัช มวล คว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ

นักศึกษาเภสัช มวล คว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดสงกรานต์ บุคลากร-นักศึกษาใส่ชุดไทยร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ม.วลัยลักษณ์จัดสงกรานต์ บุคลากร-นักศึกษาใส่ชุดไทยร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์

ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์

Read More
TOP