ข่าวเด่น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

Read More
นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดชายหาดสากล International Coastal Cleanup 2018 ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดชายหาดสากล International Coastal Cleanup 2018 ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

Read More
ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “เลิศรัฐ” สาขาบริการภาครัฐ

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือเมืองคอน ดับบลิวยู เอฟซี ลงนามส่งเสริมกีฬาฟุตบอล พร้อมใช้สนามกีฬากลาง มวล.เป็นสนามเหย้า

ม.วลัยลักษณ์จับมือเมืองคอน ดับบลิวยู เอฟซี ลงนามส่งเสริมกีฬาฟุตบอล พร้อมใช้สนามกีฬากลาง มวล.เป็นสนามเหย้า

Read More
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
WUIC เปิดรับนักศึกษาเทอม 2/2561 พร้อมทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนมาก

WUIC เปิดรับนักศึกษาเทอม 2/2561 พร้อมทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนมาก

Read More
TOP