ข่าวเด่น

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดระดมทุนรพ.ศูนย์การแพทย์ผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 42 ล้านบาท

ม.วลัยลักษณ์ จัดระดมทุนรพ.ศูนย์การแพทย์ผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 42 ล้านบาท

Read More
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read More
ชาวนครศรีฯ ร่วม วิ่งรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ชาวนครศรีฯ ร่วม “วิ่งรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

Read More
อบอุ่น ประทับใจ มิตรภาพ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ผสานรวมวัฒนธรรมของ 33 ชาติเป็นหนึ่งเดียว

อบอุ่น ประทับใจ มิตรภาพ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ผสานรวมวัฒนธรรมของ 33 ชาติเป็นหนึ่งเดียว

Read More
ม.วลัยลักษณ์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจวลัยลักษณ์ฯ

ม.วลัยลักษณ์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจวลัยลักษณ์ฯ

Read More
มวล.นำนักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ชมการแสดงโขนจากกระทรวงวัฒนธรรม

มวล.นำนักศึกษาค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ชมการแสดงโขนจากกระทรวงวัฒนธรรม

Read More
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยม ร.ร.กัลยาณีฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพ ม.วลัยลักษณ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยม ร.ร.กัลยาณีฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพ ม.วลัยลักษณ์

Read More
TOP