ข่าวเด่น

นักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2012)

นักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2012)

Read More
นักวิจัยฯมวล.คว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านคลื่นไมโครเวฟจากวช.

นักวิจัยฯมวล.คว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านคลื่นไมโครเวฟจากวช.

Read More
ม.วลัยลักษณ์ร่วมเชิดชูเกียรติ แนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินสี่แผ่นดิน

ม.วลัยลักษณ์ร่วมเชิดชูเกียรติ แนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินสี่แผ่นดิน

Read More
นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,700 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2555

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,700 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2555

Read More
สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวการประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวการประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย

Read More
บริษัททักษิณปาล์มและกรุงไทย อาหารสัตว์ มอบเงินสนับสนุนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

บริษัททักษิณปาล์มและกรุงไทย อาหารสัตว์ มอบเงินสนับสนุนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15

ม.วลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15

Read More
ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย

Read More
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและด้านปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและด้านปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Read More
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอแผนธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอแผนธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

Read More
TOP