ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Read More
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More
รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

Read More
เปิดให้บริการแล้ว Walailak Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ที่ม.วลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว Walailak Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ที่ม.วลัยลักษณ์

Read More
อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดระดมทุนรพ.ศูนย์การแพทย์ผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 42 ล้านบาท

ม.วลัยลักษณ์ จัดระดมทุนรพ.ศูนย์การแพทย์ผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 42 ล้านบาท

Read More
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read More
TOP