ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ภาพรวมจัดสอบ 9 วิชาสามัญ เรียบร้อยดี นักเรียน ผู้ปกครองประทับใจ

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ภาพรวมจัดสอบ 9 วิชาสามัญ เรียบร้อยดี นักเรียน ผู้ปกครองประทับใจ

Read More
นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read More
สมาคมพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยางช่วยฝึกให้กับนักเรียนตำรวจและทหาร

สมาคมพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยางช่วยฝึกให้กับนักเรียนตำรวจและทหาร

Read More
ม.วลัยลักษณ์เชิญเที่ยวงาน วลัยลักษณ์เดย์ 2018

ม.วลัยลักษณ์เชิญเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018”

Read More
วิทยาลัยนานาชาติ มวล. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน International Institute of Applied Informatics (IIAI) ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยนานาชาติ มวล. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน International Institute of Applied Informatics (IIAI) ประเทศญี่ปุ่น

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์

ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์

Read More
ผู้บริหาร Indiana University หารือทางวิชาการกับม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหาร Indiana University หารือทางวิชาการกับม.วลัยลักษณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ม.วลัยลักษณ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมศึกษาดูงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมศึกษาดูงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Read More
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Read More
TOP