ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 15 ต.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เข้าเรียนเดือนพฤศจิกายน 2560) บัดนี้ - 15 ต.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ติดต่.... อ่านต่อ....

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติงานต่างประเทศ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ข่าวใหม่

ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเท.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัต.... อ่านต่อ....

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวใหม่

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2560 2. บริการที่พักโดยไม่คิด.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ข่าวใหม่

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรีพร ชมบุญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ "ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”(Effects of Caregiver’s Discharge Education for Acute Febrile Ill.... อ่านต่อ....

กำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ (กรณีเช่าตัดและเช่าชุด) สามารถส่งคืนชุด.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ป.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บริหารจากมูลนิธิ Fulbright Thailand

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กิจการนานาชาติ ให้กา.... อ่านต่อ....

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA บัดนี้ถึง 20 ก.ย.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เปิดเรียนปลายเดือนตุลาคม 2560) บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัม.... อ่านต่อ....

Two Walailak University Students Participated in the 8th USLS at UN Bangkok

During 1 – 7 August 2017, two Walailak University students participated in the 8th University Scholars Leadership Symposium at the United Nations, Bangkok, Thailand, organized by the Humanitarian Affairs United Kingdom. Attended by 907 young leaders from 78 countries, the 8th USLS aimed to provide t.... อ่านต่อ....

การบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองเอเชียตะวันออก(จีน-ญี่ปุ่น)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองเอเชียตะวันออก(จีน-ญี่ปุ่น)" โดย รศ.ดร.ปิยดา ชลวร อาจารย์ประจำคณะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยเทนหริ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาก.... อ่านต่อ....

นักศึกษา 12 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมที่ ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 4 (ภาคใต้) โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้นำนักศึกษาจาก 12 สถาบันทั่วภาคใต.... อ่านต่อ....