ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศ 5ส สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ใน.... อ่านต่อ....

ประกวดผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และผลการประกวดขับกลอนบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ข่าวใหม่

ประกวดผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และผลการประกวดขับกลอนบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงา.... อ่านต่อ....

WU To School : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน ข่าวใหม่

https://www.facebook.com/jutamart.mcot/videos/1579617192104645/ ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศร.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอลานสกาภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้รับงบการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน” โดยในโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีโครงการวิจัยจำ.... อ่านต่อ....

ประกาศการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากประสบการณ์ ความพร้อม รูปแบบการจัดการ สิทธิประโยชน์ แ.... อ่านต่อ....

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม พร้อมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา เดินทางไปขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายพระเพลิงพระบรม.... อ่านต่อ....

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์แพทย์ฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตต.... อ่านต่อ....

หลักสูตรบริหารธุรกิจร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในภาคใต้...พัฒนาระบบสหกิจศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจได้จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ” โดยเมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เ.... อ่านต่อ....

บิดาของ อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ถึงแก่กรรม

ด้วย ดาบตำรวจจรูญ กฤษณะพันธ์ อายุ 75 ปี บิดาของ อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคเลือดออกในช่องท้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2560 ณ วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส (วัดป่าเตียว) ตำบลบาง.... อ่านต่อ....

นักศึกษา มวล. เปิดใจเรียนรู้บนความต่างของศาสนา ผ่านกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า ๑๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบคิดของโครงการ “อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ” เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้และสร้างความเข้าใจบนความแตกต่างข.... อ่านต่อ....

ประกวดภาพถ่าย ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ทุ่งทานตะวันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะนำไปจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย และอื่นๆ ตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ผู้สนใจสามารถส่งภ.... อ่านต่อ....