ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมได้ใน 3 ช่้องทาง คือ 1.เพจเฟสบุ๊ค นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. เพจเฟสบุ๊ค walailak university ของมหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น และสมาชิกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี จำนวน 12 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.พงศธร เด.... อ่านต่อ....

กิจกรรม WU to School “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการ “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” (WU to School) โดยร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจั.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับสมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนร่วมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่วัดแสงแรง สถานปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนพี่น้องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวพุทธร่วมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่วัดแสงแรง อำเภอท่าศาลา อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำหนกการดังนี้ เวลา ๘.๑๙ น.อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิจากอุทยานพฤกษศาสตร์ .... อ่านต่อ....

คณะนายอำเภอท่าศาลาเดินทางมาบริจาคอาหารสุนัข

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา และ นายสุวิทย์ ตาพขาว ปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาบริจาคอาหารสุนัขให้แก่โครงการบ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม เป็นผู้รับมอบ จาก.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันศูกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - .... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานทำบุญถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านอาจารย์ใหญ่ และระลึกถึงพระคุณต่อท่านอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 15 ร่าง ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 จากนั้.... อ่านต่อ....

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10

นายวัชระ จุลเอียด ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10 สาขา Digital Economy | Community WiFi Network ในโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ “ ซึ่งจัดขึ้นต.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีวิถีไทย วันลอยกระทง เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และสังคมชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ก่อให้.... อ่านต่อ....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือขั้นสูงในการวิเคราะทางเคมี ดังนั้น จึงได้นำนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 31 ท่าน เข้าศึกษาด.... อ่านต่อ....

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ปิิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00-12.00 น วันที่ 23 พ.ย 60

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ปิิดให้บริการในวันพฤหัสบดี ที่่ 23 พฤศจิิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อย่างเป็นทางการ ในวันและเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-673059 หรือหมายเลขภายใน 3059 แ.... อ่านต่อ....