ข่าวเด่น

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

Read More
ม.วลัยลักษณ์ หารือ ม.หัวเฉียว ประเทศจีน

ม.วลัยลักษณ์ หารือ ม.หัวเฉียว ประเทศจีน

Read More
WU-SER caRing: บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด จังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

WU-SER caRing: บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด จังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

Read More
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดสัมมนาวิชาการ ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดสัมมนาวิชาการ "ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง"

Read More
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบปะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบปะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Read More
เชิญรับชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

เชิญรับชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

Read More
อธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9

อธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9

Read More
ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่21

ม.วลัยลักษณ์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “IMT-GT Varsity Carnival” ครั้งที่21

Read More
ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๑๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๑๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read More
TOP