ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์แถลงเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์แถลงเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ

Read More
รถไฟฟ้ามวล.!!ม.วลัยลักษณ์เตรียมนำรถไฟฟ้าบริการนักศึกษา-บุคลากร เริ่มกรกฎาคม61 นี้

รถไฟฟ้ามวล.!!ม.วลัยลักษณ์เตรียมนำรถไฟฟ้าบริการนักศึกษา-บุคลากร เริ่มกรกฎาคม61 นี้

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับตรงด้วย Portfolio รอบ 2 ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้

ม.วลัยลักษณ์รับตรงด้วย Portfolio รอบ 2 ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม แนะนำหลักสูตรสำนักวิชา นำความรู้สู่ห้าง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม แนะนำหลักสูตรสำนักวิชา "นำความรู้สู่ห้าง"

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เสริมทักษะด้านนวัตกรรมในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เสริมทักษะด้านนวัตกรรมในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

Read More
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018

Read More
นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโท สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโท สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read More
อธิการบดีมวล. นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ชวนน้อง ม.ปลาย เรียนต่อที่ม.วลัยลักษณ์

อธิการบดีมวล. นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ชวนน้อง ม.ปลาย เรียนต่อที่ม.วลัยลักษณ์

Read More
อดีตผู้ว่าการ สตง. แถลงข่าว ขอโทษ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรณีดำเนินการยื่นหนังสือให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งทั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติ

อดีตผู้ว่าการ สตง. แถลงข่าว ขอโทษ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรณีดำเนินการยื่นหนังสือให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งทั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอเทคโนโลยี AR งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ต่อรองนายกรัฐมนตรี

ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอเทคโนโลยี AR งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ต่อรองนายกรัฐมนตรี

Read More
TOP