ข่าวเด่น

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์หลักในการสร้างความเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์หลักในการสร้างความเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล ม.วลัยลักษณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,445 ที่นั่ง

ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,445 ที่นั่ง

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

Read More
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์

สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read More
ม.วลัยลักษณ์ มอบเข็มกิตติการทองคำแก่มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

ม.วลัยลักษณ์ มอบเข็มกิตติการทองคำแก่มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

Read More
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

Read More
สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด นนทบุรีและปราจีนบุรี

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด นนทบุรีและปราจีนบุรี

Read More
2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

Read More
TOP