ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หอพัก

 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่ออื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

 

ประเภทห้องพัก


 

ประเภทห้องพัก อัตราค่าธรรมเนียม(คน/ภาคการศึกษา) ลักษณะห้องพัก
ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน 2,700 บาท ** - เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูก)
- หอชาย 2 หอ   - โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
- หอหญิง 8 หอ   - ตู้เสื้อผ้า
เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี   - ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)
     
ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน 4,500บาท ** - เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
- หอชาย 1 หอ   - โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
- หอหญิง 1 หอ   - ตู้เสื้อผ้า
เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป   - ห้องน้ำภายในห้องพัก
    - ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้ จริงเป็นรายเดือน
     
ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน 4,800บาท ** - เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
- หอหญิง 1 หอ   - 2 ห้องนอน 1ห้องทำงาน
เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป   - โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
    - ตู้เสื้อผ้า
    - ชุดรับแขก 1 ชุด
    - ห้องน้ำภายในห้องพัก
    - ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้ จริงเป็นรายเดือน

** อัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะกิจ ปีการศึกษา 2561ระบบบริการและสวัสดิการในหอพัก


 

 1. มีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยดูแลให้คำปรึกษา
 2. มีศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางในการให้ บริการนักศึกษา
 3. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมงและระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 4. มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 5. มีห้องกิจกรรมกลางไว้บริการ เช่น ห้องทบทวนรายวิชา ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ห้องรีดผ้า ห้องดูโทรทัศน์
 6. มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 7. มีบริการยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 8. มีบริการหนังสือพิมพ์ บริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิต


 

 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักทุกคน
 2. ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา สำหรับติดต่อประสานงานนักศึกษาหอพัก
 3. ตู้ เอ ที เอ็ม ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารไทยบุรี และ อาคารเรียนรวม 5
 4. สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 5. โรงอาหารที่บริการตลอดวันและศูนย์อาหารกลางคืน
 6. ศูนย์หนังสือ WU Book Center ร้านมินิมาร์ท ร้านซักอบรีด 
 7. ร้านเสริมสวย ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขนมและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ

 

 

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันรายงานตัวเข้าหอพัก1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น
 1. หมอน / ปลอกหมอน
 2. ผ้าห่ม
 3. ผ้าม่านหน้าต่าง
 4. ผู้ปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต แบบรัดมุม 2 ชุด
 5. กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า
 6. ไม้กวาด / ไม้ถูพื้น / ที่โกยขยะ / ถังขยะ
 7. ชั้นวางรองเท้า
 
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ในหอพัก
 1. คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวก
 2. พัดลม ขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว
 
 

บุคลากรงานหอพัก


หอพัก ชื่อเจ้าหน้าที่/ที่ปรึกษาหอพัก ชื่อเล่น โทร.หอพัก โต๊ะ รปภ.
หัวหน้างานหอพัก นางสาวสุมาลี สุโขพล ป้าลี    
หอพักลักษณานิเวศ 1 นางสาวเสาวนีย์ บุญเกียรติ พี่สร้อย 5023 5024
หอพักลักษณานิเวศ 2 นางพรพิลาส นราพงศ์ พี่ไก่ 5013 5014
หอพักลักษณานิเวศ 3 นางสาวสุภาพร คงชัยศรี พี่ตุ้น 5003 5002
หอพักลักษณานิเวศ 4 นางสาวชวนพิศ เกื้อมา พี่ยาย 5043 5044
หอพักลักษณานิเวศ 5 ว่าที่ร้อยเอก ศุภชัย ปลักปลา พี่โผน 5033 5034
หอพักลักษณานิเวศ 7 นายโอม สุขปลอด พี่โอม 5063 5064
หอพักลักษณานิเวศ 10 นางสาวพุทธิมา ผลวงษ์ พี่แป้น 5083 5084
หอพักลักษณานิเวศ 11 นางวรพิดา คงช่วย พี่ปุ๊บ 5073 5072
หอพักลักษณานิเวศ 13 นางณัฐชนัญ สบเหมาะ พี่หยิน 5053 5054
หอพักลักษณานิเวศ 14 นางสาวนิตยา แก่นบุญ พี่นิด 5173 5171
หอพักลักษณานิเวศ 16 นางอัมพร รัตนวิจิตร ป้าแป้น 5143 5141
หอพักลักษณานิเวศ 17 ว่าที่ร้อยเอก ศราวุธ อินปิน พี่วุธ 5153 5151
หอพักลักษณานิเวศ 18 นางอรอนงค์ สุขปลอด พี่โอ๋ 5163 5161
ศูนย์ประสานงานหอพัก นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น พี่หนุ่ย 4013, 4018  

 


งานหอพักนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 3162-65

ศูนย์ประสานงานหอพัก
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โทร. 4013

 

 

TOP