ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หอพัก

 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพักธรรมดา Superior

ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพักปรับอากาศ Deluxe

ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพักปรับอากาศ Suite

ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพักปรับอากาศพรีเมียม Resident

ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอพักชาย 1 หอ หอพักหญิง 1 หอ ค่าห้องพัก/เดือน 5,000 บาท (กรณีพักร่วม 2 คน แบ่งชำระคนละ 2,500 บาท) ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

 


ระบบบริการและสวัสดิการในหอพัก


 

 1. มีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยดูแลให้คำปรึกษา
 2. มีศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางในการให้ บริการนักศึกษา
 3. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมงและระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 4. มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 5. มีห้องกิจกรรมกลางไว้บริการ เช่น ห้องทบทวนรายวิชา ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ห้องรีดผ้า ห้องดูโทรทัศน์
 6. มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 7. มีบริการยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 8. มีบริการหนังสือพิมพ์ บริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิต


 

 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักทุกคน
 2. ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา สำหรับติดต่อประสานงานนักศึกษาหอพัก
 3. ตู้ เอ ที เอ็ม ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารไทยบุรี และ อาคารเรียนรวม 5
 4. สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 5. โรงอาหารที่บริการตลอดวันและศูนย์อาหารกลางคืน
 6. ศูนย์หนังสือ WU Book Center ร้านมินิมาร์ท ร้านซักอบรีด 
 7. ร้านเสริมสวย ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขนมและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ

 

 

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันรายงานตัวเข้าหอพัก1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น
 1. หมอน / ปลอกหมอน
 2. ผ้าห่ม
 3. ผ้าม่านหน้าต่าง
 4. ผู้ปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต แบบรัดมุม 2 ชุด
 5. กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า
 6. ไม้กวาด / ไม้ถูพื้น / ที่โกยขยะ / ถังขยะ
 7. ชั้นวางรองเท้า
 
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ในหอพัก
 1. คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวก
 2. พัดลม ขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว
 
 

บุคลากรงานหอพัก


 

หอพัก

ชื่อเจ้าหน้าที่/ที่ปรึกษาหอพัก

ชื่อเล่น

โทร.หอพัก

โต๊ะ รปภ.

หัวหน้างานหอพัก

นางสาวสุมาลี สุโขพล

ป้าลี

3162

 

หอพักลักษณานิเวศ 1

นางสาวเสาวนีย์ บุญเกียรติ

พี่สร้อย

5001

5002

หอพักลักษณานิเวศ 2

นางพรพิลาส นราพงศ์

พี่ไก่

5005

5006

หอพักลักษณานิเวศ 3

นางสาวสุภาพร คงชัยศรี

พี่ตุ้น

5009

5010

หอพักลักษณานิเวศ 4

นางสาวชวนพิศ เกื้อมา

พี่ยาย

5013

5014

หอพักลักษณานิเวศ 5

ว่าที่ร้อยเอก ศุภชัย ปลักปลา

พี่โผน

5017

5018

หอพักลักษณานิเวศ 7

นายโอม สุขปลอด

พี่โอม

5021

5022

หอพักลักษณานิเวศ 10

นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต้

พี่แป้ง

5025

5026

หอพักลักษณานิเวศ 11

นางวรพิดา คงช่วย

พี่ปุ๊บ

5029

5030

หอพักลักษณานิเวศ 13

นางณัฐชนัญ สบเหมาะ

พี่หยิน

5033

5034

หอพักลักษณานิเวศ 14

นางสาวนิตยา แก่นบุญ

พี่นิด

5037

5038

หอพักลักษณานิเวศ 16

นางอัมพร รัตนวิจิตร

ป้าแป้น

5041

5042

หอพักลักษณานิเวศ 17

ว่าที่ร้อยเอก ศราวุธ อินปิน

พี่วุธ

5045

5046

หอพักลักษณานิเวศ 18

นางอรอนงค์ สุขปลอด

พี่โอ๋

5049

5050

ศูนย์ประสานงานหอพัก

นางสาววิลาวรรณ ปักสง

พี่ฝน

3185,3186

 

 


ติดต่องานหอพักนักศึกษา 

งานหอพักนักศึกษา และบุคคลากร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน  โทร.075-673185 / 3186

ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 3185/3186 

 

 

TOP