ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ 9 สโมสรโรตารี จังหวัดนครศรีธรรมราช9 สโมสรโรตารี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน นำโดย นายยุทธกิจ มานะจิตต์ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เข้าพบแสดงความยินดีต่ออธิการบดีและเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์การแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าวว่า “ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสาขาวิชา เช่น สัตวแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ประเทศและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้ลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับการขยายตัวของสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต รวมถึงโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ที่จะแล้วเสร็จใน ปี 2562 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านคน นอกเหนือจากการให้บริการด้านสุขภาพที่วางเป้าหมายให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ที่สุดในภาคใต้ตอนบนแล้ว โครงการศูนย์การแพทย์นี้ยังเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ ธุรกิจหรืออาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายหลากหลาย อันจะเป็นส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีม 9 สโมสรโรตารีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และรับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP