มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ 9 สโมสรโรตารี จังหวัดนครศรีธรรมราช