ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนรายรอบ