เจ๋ง!อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมโครงการ GYSS ประจำปี 2560