ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน"