สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์