ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา (เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน) ซึ่งโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้ไปให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจวัดความดัน ตรวจหาค่า BMI และการตรวจวัดค่าสารคาร์บอนมอนนอกไซค์จากลมหายใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาใช้บริการจำนวนกว่า 250 คน

ทั้งนีั ในช่วงเวลา 17.00 น. ของวันดังกล่าว เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ" ประกอบด้วย นิทรรศการตามรอยเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช 16 ครั้ง นิทรรศการภาพเพื่อพ่อ จากช่างภาพ 38 คน ในนครศรีธรรมราช และนิทรรศการภาพกิจกรรมที่ชาวนครศรีธรรมราช ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเพื่อพ่อ จากนั้นผู้มาเที่ยวตลาดน้ำฯ ได้ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประมวลภาพ

ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559

TOP