ข่าวทั่วไป

เชิญชวนร่วมกิจกรรม "อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ..."

จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าเมือง ใกล้ที่เสวยพระกระยาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

จึงเรียนเชิญชาวนครศรีธรรมราชที่ประสงค์จะอ่านร้อยกรองหรือร้องเพลงพระราชนิพนธ์หรือร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์ท่าน แจ้งความประสงค์ ได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โทร.๐๗๕-๖๗๒ ๕๐๘ -๑๐ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

TOP