ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองสินค้าของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่และสินค้าครบรอบ 25ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองสินค้าของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่และสินค้าครบรอบ 25ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถดูแบบและสั่งจองสินค้าโดยกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ http://l.facebook.com/l.php?u=http://wubook.wu.ac.th/?p=381&h=8AQE6pEr_&s=1

ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งแบบแยกชิ้น และเป็นชุดของขวัญ และสามารถรับสินค้าได้ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075-673650

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://l.facebook.com/l.php?u=wubook.wu.ac.th/?p=381&h=8AQE6pEr_&s=1

TOP