"น้องเมเม่" และ "น้องดรีม" คว้าตำแหน่ง “ดาวประดับ เดือนประดู่” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559