ข่าวเด่น

"น้องเมเม่" และ "น้องดรีม" คว้าตำแหน่ง “ดาวประดับ เดือนประดู่” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559"น้องเมเม่" นางสาวศรสวรรค์ เหมบุตร จากสำนักวิชาการจัดการ และ "น้องดรีม" นายถิรวุฒิ นุชประมูล จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คว้าตำแหน่งดาวประดับ เดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณปิ่นทิพย์ อรชร หรือคุณขวัญ รองนางสาวไทยอันดับ 1 ประจำปี 2559 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการการประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คน และฝ่ายหญิง 15 คน ซึ่งกิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน แล้ว ยังมีกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ของผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมา และนักศึกษาร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดอย่างเนืองแน่น ผลปรากฏว่า ตำแหน่งดาวประดับ ตกเป็นของ "น้องเมเม่" นางสาวศรสวรรค์ เหมบุตร จากสำนักวิชาการจัดการ ขณะที่ตำแหน่งเดือนประดู่ เป็นของ "น้องดรีม" นายถิรวุฒิ นุชประมูล จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่วนตำแหน่งรองดาวประดับนั้นเป็นของ "น้องบัวศรี" นางสาวกนกวรรณ สุระพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และรองเดือนประดู่เป็นของ "น้องบิงโก" นายวินท์ธนะ ตั้งพงศ์เสถียร สำนักวิชา เภสัชศาสตร์

สำหรับสิ่งที่ “ดาวประดับ เดือนประดู่” จะทำในอนาคตนั้น "น้องเมเม่" กล่าวว่า “การรับรางวัลดาวประดับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เมื่อจะพูดหรือจะทำอะไรก็ต้องทำในสิ่งที่ดี และคิดแต่สิ่งที่ดีค่ะ ส่วนอะไรที่ไม่ดีก็จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ ” ส่วน "น้องดรีม" กล่าวว่า “เมื่อผมได้รับรางวัลเดือนประดู่แล้ว สิ่งที่ผมจะทำคือ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในมหาวิทยาลัยด้วยครับ”

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ

ภาพ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP